Kir Żałobny

Użyteczna aktywizacja

Użyteczna aktywizacja

312 uporządkowanych terenów, prawie 370 tys. litrów zebranych odpadów, 12 wyremontowanych mieszkań oraz wiele innych prac remontowych i porządkowych – to efekt realizowanych w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej prac społecznie użytecznych. Na 2015 rok zaplanowano 59 tys. godzin prac, przy których zatrudnienie ma znaleźć ponad 130 osób.

Prace społecznie użyteczne są jedną z form aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakwalifikowanych do drugiego profilu pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zapisaną w zawartego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma ona wzmacniać u tych osób nawyki związane z zatrudnieniem, a jednocześnie zapewnić im dochody. – To bardzo pożyteczne rozwiązanie – zyskują zarówno uczestnicy programu, jak i społeczność lokalna, która korzysta z efektów wykonanych przez nich prac – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

10 mieszkań socjalnych i 2 mieszkania chronione wyremontowano w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w ramach ubiegłorocznej edycji tego konkursu otrzymał przeszło 100 tys. zł. - Nasz projekt znalazł się wśród dwudziestu najlepszych. Zakłada on pracę nad motywacją do podjęcia zatrudnienia, przygotowanie uczestników do skutecznego poszukiwania pracy, jak i prace społecznie użyteczne – mówi Krystian Morys.

Uczestnicy prac społecznie użytecznych remontowali również pomieszczenia Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, a także placówek pomocy społecznej. Z kolei prace porządkowe prowadzili m.in. w parkach, placówkach oświatowych, komendzie Policji i Szpitalu Miejskim.

Wyremontowano też mieszkanie rodziny objętej pomocą MOPS w ramach grantu Leroy Merlin. – Nawiązaliśmy współpracę z katowickim oddziałem tej firmy, dzięki czemu sklep na realizację celów programu przekazał narzędzia oraz materiały budowlane. Z kolei wspomniany remont mieszkania wsparła finansowo Fundacja Leroy Merlin – mówi Anna Rucińska, kierownik Klubu Integracji Społecznej, będącego działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych we współpracy ze Strażą Miejską uporządkowano 312 terenów będących własnością miasta, nie ujętych w stałym utrzymaniu czystości i porządku. Łącznie zebrano prawie 370 tys. l odpadów, nie licząc odpadów wielkogabarytowych i zielonych. Dodatkowo na 18 ulicach słupy, latarnie i znaki drogowe zostały oczyszczone z ogłoszeń umieszczonych tam bez zgody właściciela.

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miasta uchwalony został roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 roku. W okresie od 19 stycznia do 18 grudnia uczestnicy mają przepracować 59 tys. godzin. Programem ma zostać objętych do 135 osób. Miejscem realizacji programu mogą być jednostki pomocy społecznej, organizacje i instytucje zajmujące się pomocą charytatywną lub działającej na rzecz społeczności lokalnej w Rudzie Śląskiej, a także należące do miasta nieruchomości.

Od 2010 r. w pracach społecznie użytecznych wzięło udział już ponad 1100 osób, z czego 116 podjęło pracę. Jedną z takich osób jest Mariusz Tajstra, który brał udział w pracach społecznie użytecznych w 2013 r., a obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. – Dzięki pracom miałem okazję zarobić trochę grosza, ale przede wszystkim poznać nowych ludzi i nawiązać wiele kontaktów. Udział w programie pozwolił mi później również starać się o dotację na założenie firmy, dzięki czemu sam teraz mogę być pracodawcą – wylicza zalety prac społecznie użytecznych pan Mariusz.

Realizacja prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej została ujęta w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach programu „Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno – zawodowa bezrobotnych klientów MOPS”. Jest ona możliwa dzięki środkom Funduszu Pracy, pozyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter