Kir Żałobny

Uwaga na biura podróży!

Uwaga na biura podróży!

W ostatnim czasie niepokój budzą informacje o upadłości biur turystycznych. Co zrobić, żeby letni wypoczynek jeszcze przez długie lata nie odbijał się czkawką, radzi miejski rzecznik konsumentów.

Przed kupnem wycieczki lub wczasów warto dowiedzieć się więcej na temat organizatora imprezy. - Najistotniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę czy biuro turystyczne zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, warto również sprawdzić kwotę gwarantowanego ubezpieczenia - mówi Wioletta Stec-Grześkowiak, miejski rzecznik konsumentów. – W przypadku ogłoszenia przez biuro podróży upadłości, stanowi ona gwarancję bezpiecznego powrotu do kraju - tłumaczy.

Dostęp do istotnych informacji dotyczących biur podróży nie jest wcale skomplikowany. Dane dotyczące ubezpieczenia można uzyskać właściwie „od ręki” - wystarczy odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.turystyka.gov.pl). Warto również zadzwonić do urzędu marszałkowskiego, by sprawdzić, czy biuro turystyczne zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i czy przypadkiem wobec organizatora nie zostało wszczęte postępowanie o zakazie prowadzenia działalności.

Niestety nawet wysokie ubezpieczenie nie gwarantuje zwrotu pieniędzy za wykupioną imprezę turystyczną. Dzieje się tak dlatego, że w pierwszej kolejności z gwarancji ubezpieczeniowej opłacany jest powrót do domu osób, które przebywają za granicą. Zatem może się tak zdarzyć, że za niedoszłe do skutku wakacje całości pieniędzy nie otrzymamy. – W przypadku ogłoszenia przez biuro podróży upadłości konsumenci mają, od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  trzy miesiące do zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi masy upadłościowej - tłumaczy Stec-Grześkowiak.

Większe szanse na odzyskanie pieniędzy mają osoby, które za imprezę turystyczną zapłaciły kartą płatniczą. Z chwilą, gdy wykupiona przez nich wycieczka nie doszła do skutku, mogą one zwrócić się do banku, który jest wystawcą karty płatniczej. Transakcje elektroniczne mają bowiem charakter odwracalny i mogą zostać unieważnione przez stworzenie transakcji zwrotnej. Ogłoszenie upadłości przez organizatora imprezy turystycznej nie jest tu przeszkodą, ponieważ takie przypadki są ubezpieczone przez bank. Jak pokazuje doświadczenie, nie wszyscy organizatorzy dysponują jednak urządzeniami do dokonywania rozliczeń kartami płatniczymi. Z kolei pośrednicy dokonujący sprzedaży wycieczek nie preferują transakcji elektronicznych w obawie, że reklamacja transakcji kwotowej dokonanej kartą płatniczą, może uderzyć właśnie w nich.

Jednocześnie powinniśmy zwracać szczególną uwagę na treść umowy, którą podpisujemy z biurem podróży, w szczególności w zakresie podwyższenia ceny za usługę oraz odpowiedzialności organizatora za jej niewykonanie czy odwołanie imprezy. Często nie zdajemy sobie przy tym sprawy, że postanowienia umów nie mogą być dla nas mniej korzystne, niż obowiązujące w tym zakresie przepisy. W takich przypadkach w miejsce niekorzystnych dla klientów zapisów stosuje się postanowienia ustawowe.  - W żadnym razie nie powinniśmy podpisywać umowy bez jej uprzedniego przeczytania – przestrzega Wioletta Stec-Grześkowiak. - Nie należy opierać się na zapewnieniach pracownika biura podróży, zdarza się bowiem, że informacje nie pokrywają się z tym co zawarto w umowie - zauważa. Podpisując umowę należy zwrócić szczególną uwagę na te postanowienia, które zapisane zostały drobnym drukiem, są one bowiem często bardzo ważne i jednocześnie niekorzystne dla klienta.

Warto również przypomnieć, że organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem powinien niezwłocznie go o tym poinformować. W tej sytuacji klient powinien również niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za całkowitym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Przepisy mówią również o odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. - Jeżeli wyjechaliśmy na urlop, ale któryś z warunków umowy nie został spełniony, składamy wówczas organizatorowi reklamację – tłumaczy Stec-Grześkowiak. - Sposób reklamowania powinien być określony w umowie, dlatego bardzo ważne jest, by zapoznać się z jej treścią - podkreśla. Niezależnie od zawiadomienia organizatora imprezy turystycznej jeszcze w trakcie trwania imprezy, klient powinien złożyć reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W przypadku gdy organizator imprezy turystycznej nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Miejski rzecznik konsumentów zapewnienia bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Biuro rzecznika znajduje się w budynku B Urzędu Miasta Ruda Śląska, pok. 202. Kontakt z rzecznikiem jest możliwy również pod numerem telefonu 32 244 90 11 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: mrk@ruda-sl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter