Header decorative image
Kir Żałobny

Uszyty na miarę

- Strategicznym celem naszych działań w przyszłym roku, będzie podobnie jak w obecnym, wygospodarowanie możliwie największych środków na inwestycje. Planujemy utrzymać ich wysoki poziom pomimo większych wydatków budżetowych na inne cele – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Rudzcy radni otrzymali już projekt budżetu na rok 2013. Dochody miasta w 2013 roku zaplanowano na poziomie 559 mln złotych, a wydatki - 553 mln. Nadwyżka ma być przeznaczona, podobnie jak w tym roku, w całości na spłatę zobowiązań.

Największy udział w dochodach miasta będą miały przychody z tytułu podatków i opłat – 144,6 mln złotych i subwencja oświatowa – prawie 113 mln zł. Dochody własne, w wysokości 377,5 mln zł, mają stanowić 67,5 proc. całego budżetu, subwencja oświatowa – nieco ponad 20 proc, dotacje - 8,8 proc. natomiast środki unijne w wysokości 19 mln - 3,4 proc.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano na  bardzo wysokim poziomie 502 mln złotych. Dla porównania w roku bieżącym wydatki bieżące były początkowo określone w wysokości prawie 460 mln złotych. – Ten wzrost spowodowany jest zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podkreśla skarbnik miasta Ewa Guziel. Od 1 lipca 2013 roku gminy mają obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na ich terenie nowym systemem gospodarowania odpadami. To oznacza wzrost wydatków miasta za odbiór, transport, zbiórkę i odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów. Samorząd będzie również ponosił koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i koszty obsługi administracyjnej systemu. Nowy system gospodarki odpadami ma być finansowany z opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości do budżetu miasta. Władze Rudy Śląskiej szacują, że wpływy z tego tytułu wyniosą w przyszłym roku nieco niecałe 15 mln złotych.

Podobnie jak w tym roku, przyszłoroczny budżet Rudy Śląskiej jest „uszyty” dokładnie według zadań określonych w strategii rozwoju miasta do roku 2015. Najważniejsze z nich to: rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zintegrowanie komunikacji miejskiej z układem komunikacji aglomeracji górnośląskiej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości i płynności ruchu. Priorytetem dla władz miasta jest również zapewnienie mieszkańcom miasta pomocy społecznej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Na wydatki inwestycyjne w przyszłorocznym projekcie budżetu zarezerwowano około 51 mln złotych. Tradycyjnie już najwięcej środków – ponad 20 mln złotych – zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury drogowej w Rudzie Śląskiej. Najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S od ulicy 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym /5 mln zł/ i budową odcinka od ulicy Bukowej do ulicy Kokota również z węzłem dwupoziomowym /2 mln zł/. W projekcie budżetu nie zabraknie również środków na likwidację niektórych dróg gruntowych i budowę kolejnych parkingów, dzięki którym przybędzie w mieście kolejnych 110 miejsc dla samochodów. W sumie na koniec 2013 roku w Rudzie Śląskiej w porównaniu do roku 2010 przybędzie 420 miejsc parkingowych.

Nieco mniej – prawie 16 mln złotych - władze miasta zamierzają wydać na inwestycje w oświacie. W projekcie budżetu zaplanowano budowę jednej sali gimnastycznej i trzech boisk oraz termomodernizację 15 placówek oświatowych, a także budowę 4 placów zabaw przy szkołach podstawowych. Dodatkowe dwa place zabaw mają powstać na Plantach Kochłowickich oraz w Parku Dworskim. Warto podkreślić, że w ostatnich dwóch latach w Rudzie Śląskiej wybudowano 16 placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Prezydent miasta dotrzymała również słowa danego rudzkim internautom. W projekcie budżetu zarezerwowano środki na budowę nowych ścieżek rowerowych. Władze miasta planują również m.in.: budowę w Halembie ścieżki zdrowia z siłownią oraz wykonanie zadaszenia nad lodowiskiem w Orzegowie.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości prawie 6 mln złotych zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. Według prognoz ujętych w projekcie budżetu na rok 2013, zadłużenie Rudy Śląskiej na koniec 2013 roku powinno wynieść 155,8 mln złotych, co stanowi 27,8 procent planowanych w przyszłym roku dochodów. Tylko na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań miasto w przyszłym roku zapłaci prawie 8 mln zł. Na koniec obecnego roku zadłużenie miasta wyniesie 161 mln złotych. Warto podkreślić, że jeszcze w 2010 roku zadłużenie Rudy Śląskiej wynosiło około 210 mln złotych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter