Header decorative image
Kir Żałobny

Uszczelnić system

Uszczelnić system

Czy dana nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z tym jak została zgłoszona do opodatkowania, a deklarowana powierzchnia gruntów i budynków zgadza się ze stanem faktycznym - wszystko to wykazać mają kontrole podatkowe, które jesienią zamierzają przeprowadzić rudzcy urzędnicy.

Nie jest to żadna nowość, gdyż takie kontrole były już wcześniej w naszym mieście prowadzone. Poza tym tego typu działania przeprowadza wiele polskich gmin, z największymi miastami na czele – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Jako prezydent miasta odpowiadam za jego prawidłową gospodarkę finansową, która polega również na tym, żeby zachowana była odpowiednia „ściągalność” opłacanych przez mieszkańców podatków i opłat lokalnych, gdyż stanowią one ważną część wpływów budżetowych - dodaje.

Możliwości przeprowadzenia kontroli podatkowej daje władzom miasta ordynacja podatkowa, która dokładnie określa, kiedy taka kontrola może być przeprowadzona i jak ma ona wyglądać. W przypadku Rudy Śląskiej samorządowcy zamierzają przyjrzeć się płaconemu przez mieszkańców podatkowi od nieruchomości. W ten sposób chcą sprawdzić m.in. czy zadeklarowana do wyliczenia podatku powierzchnia gruntów oraz budynków zgadza się ze stanem faktycznym. – W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, postępowania podatkowe będą wznawiane, a podatnicy mogą stanąć przed koniecznością zapłaty podatku nawet do 5 lat wstecz. Taki bowiem jest termin przedawnienia zobowiązania podatkowego – tłumaczy Anna Jastrzębska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Kontrolerzy sprawdzać będą do jakich celów wykorzystywana jest nieruchomość. Chodzi tu głównie o to, czy podatnicy wykorzystując nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej właściwie deklarują ją do opodatkowania. - Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowana powinna być według wyższych stawek – wyjaśnia Anna Jastrzębska.

O tym jak istotne znaczenie ma sprawowanie kontroli nad opłacanym podatkiem od nieruchomości w mieście świadczą kwoty, jakie z tego tytułu co roku wpływają do miejskiej kasy. W ubiegłym roku była to kwota 76,5 mln zł, przy 86,7 mln zł jakie ogółem do budżetu wpłynęło z tytułu podatków i opłat lokalnych. Stanowi też ponad 16 proc. wszystkich dochodów miasta za 2012 r.

W tym roku władze miasta zaplanowały wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 98,3 mln zł. Przychody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 81,3 mln zł. z czego do końca czerwca mieszkańcy i przedsiębiorcy zapłacili 38,6 mln zł.

W Rudzie Śląskiej jest ok. 60 tys. podatników - osób fizycznych. Większość z nich opłaca podatek od nieruchomości. Podatek ten uiszcza również ok. 450 firm i przedsiębiorstw.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter