Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ustawa zmienia wyliczenia opłaty

Ustawa zmienia wyliczenia opłaty

Od 1 lipca w Rudzie Śląskiej zmienią się zasady płatności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, znajdujących się w gminnym systemie odpadów. Dotyczy to przedsiębiorców oraz instytucji, które swoją płatność realizują od pojemnika lub od worka. Powodem zmian jest kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona obowiązek przeliczania stawek za pojemniki i worki od liczby wywozów wynikających z przyjętych harmonogramów. To spowoduje wzrost opłaty. Nie zmienią się natomiast same stawki za pojemniki, a za worki będą nawet obniżone.

- To już kolejna w ostatnich latach nowelizacja tej jednej z najważniejszych dla samorządu ustaw. Tym razem najważniejszą dla nas zmianą jest modyfikacja sposobu wyliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Wszystko przez wprowadzenie nowych zapisów, dotyczących „zadeklarowanej liczby pojemników i worków”. Według nowego brzmienia ustawy, teraz oznacza to liczbę pojemników pomnożoną przez liczbę ich odbiorów, wynikających z harmonogramu odpadów – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Zmiana ta wpłynie w istotny sposób na wszystkich tych, którzy rozliczają się za odbiór odpadów komunalnych od pojemników i worków. - Dotyczy to tak naprawdę przedsiębiorców, instytucji publicznych i innych tego typu podmiotów - wskazuje Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami.

I tak w przypadku odbioru odpadów zmieszanych stawkę za jeden pojemnik lub worek pomnożyć należy razy 2,2 - tyle bowiem średnio w miesiącu jest odbiorów tych odpadów w roku. W przypadku pojemników i worków na bio współczynnik wywozu wyniesie 1,7. Natomiast dla odpadów segregowanych nie zmieni się nic, gdyż są one odbierane raz w miesiącu, a to oznacza, że współczynnik, przez który będzie mnożona liczba worków lub pojemników, wyniesie 1. Stosowne uchwały, dostosowujące obowiązujące w mieście przepisy do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęła na dzisiejszej sesji rudzka Rada Miasta.

Przyjęta uchwała jednocześnie „zamraża” same stawki za pojemniki, będą one na takim samym poziomie jak dotychczas. W przypadku pojemnika 120 l jest to kwota 5,90 zł. Dla porównania maksymalna kwota dla pojemnika o takiej pojemności, która określona została w znowelizowanej ustawie wynosi 26,81 zł. Dodatkowo obniżone zostały stawki za worki. W przypadku worka o pojemności 80 l z 11,30 zł na 3,90 zł, natomiast dla worka o pojemności 120 l stawka zmniejszona została z 17 zł na 5,90 zł.

Wraz ze zmianą zasad płatności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych zmienia się także wzór deklaracji śmieciowej. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości objętych nowymi przepisami będą musieli do 10 sierpnia złożyć nową deklarację.

W 2021 r. w Rudzie Śląskiej zebrano ponad 66,1 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo 33,2 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 8,5 tys. ton to biomasa, a ponad 7,6 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano 5,7 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz 2,2 tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w 2021 r., znalazło się też ponad 2,6 tys. ton szkła, 2,9 tys. ton plastiku oraz 2,4 tys. ton papieru i tektury.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter