Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Urządzam swoje miasto, idę na wybory”

Urządzam swoje miasto, idę na wybory”

Baner kampanii

Samorządy terytorialne zrzeszone w Związku Miast Polskich zachęcają mieszkańców do większego zaangażowania się w sprawy lokalne i wpływania na to, jak wyglądają miasta i jak się w nich żyje. Kampania „Urządzam swoje miasto”, realizowana właśnie przed wyborami samorządowymi, ma zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu.

Inicjatywa Związku Miast Polskich ma uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie. - Za pośrednictwem kampanii dostarczamy Polakom wiedzy na temat narzędzi i możliwości, które pozwalają mieszkańcom miast aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnym i włączać się do zarządzania, a także budują dobre relacje z samorządami – komentuje Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

Urządzam swoje miasto – idę na wybory, Urządzam swoje miasto – głosuję w budżecie obywatelskim, Urządzam swoje miasto – działam w NGO, Urządzam swoje miasto – zgłaszam wnioski do planu zagospodarowania mojej dzielnicy - to tylko niektóre z haseł, pojawiające się w kampanii. Na stronie www.miasta.pl/kampania zostały przedstawione konkretne narzędzia oraz ścieżki, z których mieszkańcy mogą i powinni korzystać.

- W kampanii podkreślamy, że mieszkańcy mają wybór - mogą wybrać swoich przedstawicieli i im pozostawić podejmowanie decyzji w naszym imieniu, ale mogą też – i powinni – sami angażować się w urządzanie miasta – dodaje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Kampania ZMP jest realizowana w radiu RMF FM od 8 do 14 października, na portalu Wirtualna Polska, w dzienniku „Rzeczpospolita” i magazynie „Rzeczpospolita Życie Regionów” oraz w mediach społecznościowych. Towarzyszą jej działania na lokalnych nośnikach reklamowych miast członkowskich ZMP.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter