Header decorative image
Kir Żałobny

Unijny zastrzyk na drogi

Unijny zastrzyk na drogi

Ponad 5,5 mln zł więcej na modernizację rudzkich dróg w tym roku! Ruda Śląska otrzyma zwrot części poniesionych wydatków związanych z przebudową w ubiegłym roku ul. 1 Maja. Chodzi o tzw. ronda turbinowe, które przez cały czas znajdowały się na liście rezerwowej inwestycji drogowych przeznaczonych do unijnego dofinansowania. Urząd Marszałkowski, dzięki zwolnionym środkom z innych inwestycji wybrał 14 projektów z listy rezerwowej.

 Szansa na uzyskanie unijnej dotacji na wybudowane w ubiegłym roku tzw. „ronda turbinowe” pojawiła się w lutym obecnego roku. Władze miasta otrzymały wówczas informację, że Urząd Marszałkowski ma jeszcze do wydania 14 mln złotych na inwestycje drogowe w ramach „starego budżetu unijnego”. – Mieliśmy do wyboru dwie inwestycje – budowę II etapu trasy N-S oraz modernizację ul. 1 Maja, czyli słynne już ronda turbinowe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Decyzja, którą z inwestycji wybrać nie była trudna. II etap budowy trasy N-S ma kosztować ponad 100 mln złotych. – Zakres inwestycji jest tak duży, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i pracy na dwie zmiany non stop, II odcinek trasy N-S udałoby się ukończyć najwcześniej w ciągu 15 – 18 miesięcy. Tymczasem warunek uzyskania dotacji był taki, że prace budowlane powinniśmy zakończyć do czerwca 2015 roku. Był to termin nierealny – informuje prezydent Dziedzic. Poza tym budowa trasy N-S od ubiegłego roku jest na pierwszym miejscu listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014 – 2020. – To oznacza, że na budowę trasy N-S mamy szansę otrzymać ponad 85 mln złotych, a nie co najwyżej 14 mln zł – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej.

Przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty, której najistotniejszym elementem była budowa tzw. rond turbinowych miasto zakończyło we wrześniu ubiegłego roku. Decyzję o tym, żeby starać się o pozyskanie środków na tę inwestycję podjęto jednak dużo wcześniej. Już w styczniu 2012 r. został złożony odpowiedni wniosek aplikacyjny. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt, z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków, znalazł się na 13 miejscu listy rezerwowej. – Uznaliśmy że w przypadku niektórych kryteriów ocena była zaniżona, dlatego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z przysługującego nam środka odwoławczego, jakim jest protest. Został on rozpatrzony pozytywnie i w ten sposób nasz projekt przesunął się na 6 miejsce listy rezerwowej – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

To nie koniec starań władz Rudy Śląskiej o unijne dofinansowanie. W maju 2013 r. zwróciły się one do marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o wzięcie pod uwagę rudzkiego projektu w przypadku pojawienia się oszczędności. Poinformowano również wtedy o rozpoczęciu realizacji inwestycji oraz o uzyskanych oszczędnościach. W grudniu ubiegłego roku na prośbę Urzędu Marszałkowskiego, miasto przekazało informacje o stanie realizacji projektu, zaś w marcu tego roku po informacji z Urzędu Marszałkowskiego o wolnych środkach, rudzcy samorządowcy zaktualizowali harmonogram rzeczowo-finansowy oraz koszty projektu.

Wybrane przez zarząd województwa śląskiego 14 projektów dotyczy inwestycji już ukończonych, bądź których realizacja zakończy się najpóźniej z końcem czerwca 2015 r. Ogółem na ich realizację przeznaczonych zostanie ponad 71,4 mln zł. Pieniądze te pochodzą m.in. ze zwolnienia części środków z budowy Drogowej Trasy Średnicowej oraz z oszczędności, które powstały przy realizacji innych inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VII. Transport na lata 2007-2013. 5,5 mln zł z tej kwoty, które przypadnie Rudzie Śląskiej miasto otrzyma w ciągu najbliższych kilku miesięcy – Pieniądze te w całości przeznaczymy na kolejne inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej – zapewnia Grażyna Dziedzic.

Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty kosztowała miasto 8,7 mln zł Najważniejszą częścią inwestycji była budowa ronda turbinowego, które ułatwi teraz wjazd na ulicę 1 Maja z ulic Klary i Szyb Walenty. W ten sposób została usprawniona komunikacja w strategicznym gospodarczo obszarze miasta. – Dzięki dwóm pasom ruchu przez ronda może przejechać więcej pojazdów – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta. W ramach inwestycji wykonano także oświetlenie drogowe, powstały ścieżki rowerowe, przebudowana została sieć teletechniczna, wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter