Header decorative image
Kir Żałobny

Unijny zastrzyk gotówki

Unijny zastrzyk gotówki

Kolejna dotacja unijna wpłynie do budżetu Rudy Śląskiej!  Unia Europejska zwróci miastu ponad 13,5 mln złotych za modernizację basenu letniego oraz przebudowę ul. Tunkla. To kolejna refundacja, którą władze miasta pozyskały ostatnim czasie. W ostatnim czasie Rudzie Śląskiej przyznano jeszcze 1,4 mln zł zwrotu za przebudowę mostu przy ul. Poniatowskiego. – Po raz kolejny przekonujemy się, że warto być aktywnym w pisaniu i składaniu wniosków o środki zewnętrzne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Zdecydowana większość z kwoty dofinansowania, które otrzyma miasto, bo aż ponad 10 mln zł, dotyczy modernizacji basenu letniego przy ul. Ratowników. – To ponad 75 proc. kosztów całkowitych zadania, które wyniosły ponad 16,6 mln zł. Od początku realizacji tej inwestycji myśleliśmy o sfinansowaniu jej ze środków zewnętrznych, dlatego odpowiedni wniosek złożyliśmy już w zeszłym roku – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. - Wniosek ten pierwotnie znalazł się na liście rezerwowej projektów. Dzięki oszczędnościom, jakie udało się uzyskać przy realizacji innych inwestycji objętych dofinansowaniem w naszym województwie, zarząd województwa zdecydował, że modernizacja basenu letniego znalazła się ostatecznie na liście inwestycji przeznaczonych do dofinansowania – dodaje.

Przypomnijmy, że ramach inwestycji w miejscu dotychczasowego kąpieliska powstały trzy nowe baseny: 25-metrowy basen sportowy z wydzielonymi torami, basen rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci. Ponadto w ramach modernizacji powstała specjalna platforma do opalania, duży plac zabaw, siłownia napowietrzna, scena do występów artystycznych oraz boisko do koszykówki. Obiekt wyposażony został w wewnętrzny monitoring. W ramach kompleksowej modernizacji kąpieliska powstała także instalacja fotowoltaiczna, która wykorzystywana jest do zasilania obiektu w energię elektryczną, w tym do podgrzania wody basenowej. – Dzięki tej inwestycji doczekaliśmy się basenu na miarę XXI w. O tym, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna, niech świadczą liczby. W ciągu niespełna dwóch miesięcy użytkowania obiektu, miejsce to odwiedziło ponad 56 tys. osób – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Za przebudowę ul. Tunkla Ruda Śląska otrzyma z kolei z unijnej kasy blisko 3,4 mln zł. Projekt ten polegał na dwuetapowej przebudowie ulicy. W ramach I etapu w 2014 r. wykonano rozbiórkę wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową, budowę muru oporowego nasypu, wykonanie nawierzchni. Przebudowano sieć kanalizacyjną, wodociągową, elektroenergetyczną, oświetleniową. Roboty obejmowały budowę przepustu pod nasypem, chodników, kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, oświetlenia drogowego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

W ramach II etapu, realizowanego już w tym roku, wykonano rozbiórkę mostu. Przebudowano też sieć kanalizacyjną, elektroenergetyczną i teletechniczną. Ponadto odtworzono przebieg dróg i chodników dla pieszych na dojazdach do obiektu, wykonano odwodnienie drogi oraz przebudowę oświetlenia.

Środki, które w ramach refundacji otrzyma miasto, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007 – 2013. Przypomnijmy, że jeszcze w październiku decyzją zarządu województwa śląskiego Rudzie Śląskiej z tego samego programu przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1,4 mln zł obejmujące przebudowę w 2014 r. mostu nad Kłodnicą w rejonie ul. Poniatowskiego.

Ogółem w tym roku miasto pozyskało ze środków unijnych na lata 2007 - 2013 ponad 15 mln zł, a w całym okresie programowania ponad 82,8 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter