Header decorative image
Kir Żałobny

Unijne pieniądze na trasy rowerowe

Unijne pieniądze na trasy rowerowe

Ruda Śląska ma otrzymać blisko 700 tys. zł. z funduszy europejskich na rozwój infrastruktury rowerowej. Środki przeznaczone zostaną na powstającą już w mieście 15 km trasę rowerową oraz przebudowę trzech istniejących szlaków rowerowych o łącznej długości prawie 11 km. Pierwsza z rowerowych tras ma być gotowa już w lipcu tego roku.

Przed kilkoma tygodniami miasto rozpoczęło budowę z własnych środków trasy rowerowej przebiegającej od granicy z Zabrzem do ośrodka Radoszowy w Kochłowicach. Teraz okazało się, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie współfinansowana ze środków unijnych. - Rzesze rowerzystów, którzy już teraz korzystają z niektórych odcinków budowanej trasy, to najlepszy dowód na to, źe inwestycje w infrastrukturę rowerową są nam bardzo potrzebne. Tym bardziej cieszą kolejne środki pozyskane przez nasze miasto, tym razem na turystykę rowerową – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania dla rudzkiego projektu podjął w ubiegły piątek zarząd Województwa Śląskiego. Złożony w 2011 r. przez władze Rudy Śląskiej wniosek na budowę w mieście tras rowerowych dotychczas znajdował się na liście rezerwowej, jednak z uwagi na zaoszczędzone środki przy realizacji innych projektów w województwie śląskim trafił na listę inwestycji przeznaczonych do realizacji.  - Władze województwa przy wyborze projektów z listy rezerwowej oceniały stopień ich realizacji, dlatego zdecydowały się na dofinansowanie inwestycji, które już zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji – a tak jest właśnie w naszym przypadku - tłumaczy Aleksandra Kruszewska z Wydziału Rozwoju Miasta.

Budowa trasy, która swój początek będzie miała w rejonie ul Zabrskiej w Zabrzu, a koniec w okolicach ośrodka Radoszowy w Kochłowicach, jest już daleko zaawansowana. - M.in. na ul. Piłsudskiego za pomocą 1,5 m pasów pomalowanych na czerwono i separatorów ulicznych oddzielony został ruch rowerowy od samochodowego. W wielu miejscach pojawiło się także oznakowanie pionowe i poziome. Całość trasy ma być gotowa do lipca br. – zapewnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.

Oprócz 15 km trasy, której miasto rozpoczęło budowę, unijne dofinansowanie obejmie przebudowę trzech istniejących szlaków turystycznych. Pierwsza z nowopowstałych w ten sposób tras połączy tereny leśne przy ul . Podlaskiej z rozlewiskami potoku Jamna na granicy z Mikołowem i będzie miała długość ponad 7,7 km. Kolejna trasa o długości 2,2 km przebiegać będzie od granicy z Katowicami na nasypie po byłej linii kolejowej przez tereny leśne oraz wzdłuż pól do ul. Ligockiej, gdzie połączy się z pierwszą z tras. Ostatnia trasa rozpoczynać się będzie na granicy z Mikołowem i prowadzić będzie ul. 1 Maja, gdzie łączyć się będzie również z pierwszą z tras. - Prace budowlane, które prowadzone będą w ramach inwestycji, polegać będą głównie na uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących ścieżek leśnych i polnych oraz przystosowaniu ulic do ruchu rowerowego – tłumaczy Jacek Otrębski.

W przypadku realizacji wspomnianych trzech tras nie jest jeszcze znany termin ich wykonania. W pierwszej kolejności władze miasta muszą dokonać aktualizacji projektu oraz w drodze przetargu wyłonić wykonawcę robót.

Projekt „Rowerem przez miasto - trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” znalazł się na liście projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Wnioskowane przez miasto dofinansowanie ma wynieść niecałe 700 tys. zł, co stanowić ma 85 proc. całkowitych kosztów inwestycji. – Niewykluczone, ze w wyniku oszczędności, które powstaną podczas realizacji inwestycji kwoty te będą niższe – mówi Aleksandra Kruszewska.

Trasy, które powstaną w Rudzie Śląskiej są elementem szerszej koncepcji budowy ścieżek rowerowych w mieście. Zakłada ona budowę ok. 95 km tras i 11,8 km szlaków rowerowych. Co ważne, koncepcja ta jest wykorzystywana na bieżąco podczas realizacji inwestycji drogowych. – Jeżeli przebudowujemy drogę, przy której zaplanowano przebieg trasy rowerowej, uwzględniamy ten fakt i przy realizacji takiej inwestycji oddajemy też do użytku fragment nowej ścieżki rowerowej – tłumaczy Grażyna Dziedzic. W ten sposób w ubiegłym roku wzdłuż ul. Kokotek powstało 0,4 km ścieżek rowerowych, natomiast wzdłuż ul. Kokota 1,8 km. Kolejne 1,5 km powstało w pobliżu węzła trasy N-S. W tym roku 0,5 km odcinek ścieżki rowerowej powstanie wzdłuż przebudowywanej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty.

W Rudzie Śląskiej udostępnionych dla rowerzystów jest blisko 8,5 km ścieżek rowerowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter