Header decorative image
Kir Żałobny

Unijne miliony na „deszczówkę”

Unijne miliony na „deszczówkę”

Ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie wód opadowych w mieście. Dotacja dotyczy 19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 zbiorników retencyjnych. Inwestycje te pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody. Pieniądze będą pochodziły z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dwa rudzkie wnioski o dotację znalazły się w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym przyznano dofinansowanie.

- To dla nas bardzo dobra wiadomość. Pozyskane środki pozwolą na rozwiązanie wielu problemów związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi w naszym mieście – nie kryje zadowolenia prezydent Grażyna Dziedzic - Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować inwestycje, które odciążą nasze środowisko naturalne. To także w kolejnych latach realne oszczędności w miejskim budżecie. Mniej deszczówki odprowadzanej do rzek i potoków to mniejsze opłaty na rzecz Wód Polskich, które po ostatnich drastycznych podwyżkach idą już w setki tysięcy złotych – dodaje.

Dwa rudzkie projekty objęte dofinansowaniem, nazwane roboczo „Chronimy krople deszczu”, obejmują kilkanaście zadań. - Część z nich już zrealizowaliśmy. Wyliczyć tu trzeba m.in. takie inwestycje, jak przebudowa ul. Mazurskiej, Cichej, Grochowskiej, Zjednoczenia, czy Porannej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – To w ramach tych zadań przebudowywana była m.in. kanalizacja deszczowa oraz zabudowano podziemne zbiorniki na deszczówkę - dodaje.

Obecnie w mieście realizowana jest także duża inwestycja, która wpisuje się w plany ochrony wód opadowych i ujęta jest w dofinansowanym projekcie. Chodzi o przebudowę ul. Piastowskiej, gdzie oprócz budowy samej kanalizacji deszczowej mają powstać dwa duże zbiorniki retencyjne. To do nich będzie odprowadzana deszczówka z ul. Piastowskiej – zbiorniki pozwolą na gromadzenie wody opadowej, która będzie mogła być m.in. wykorzystywana przez służby miejskie do pielęgnacji zieleni. Takie sztuczne zbiorniki wodne odgrywają niebagatelną rolę. - Z jednej strony pozwalają na magazynowanie wody, którą można potem wykorzystać, z drugiej wpływają na rozwój bioróżnorodności w okolicy, mają także wpływ na klimat poprzez obniżanie temperatury w czasie upałów – wymienia zalety takich budowli Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Pozostałe zadania, na które miasto pozyskało dofinansowanie, realizowane będą w najbliższych 5 latach. Z tych pieniędzy m.in. przebudowana będzie kanalizacja deszczowa w ul. Solidarności, Zamenhofa oraz Międzyblokowej. Największą jednak inwestycją będzie przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowym Bytomiu oraz w rejonie tzw. Starej Bykowiny. - W Nowym Bytomiu wybudowane zostaną dwa zbiorniki retencyjne – jeden w Parku Dworskim, a drugi w rejonie ul. Chorzowskiej – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Ogółem w ramach realizowanego w Rudzie Śląskiej projektu wybudowane lub przebudowane zostanie 19 km sieci kanalizacji deszczowej. Powstanie także 21 zbiorników retencyjnych. Wszystkie te inwestycje pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody. – Problem zagospodarowania wód deszczowych to jedna z ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o ochronę środowiska w Rudzie Śląskiej. Temu problemowi sporo miejsca poświęcone zostanie w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu, którego finalną wersję mamy otrzymać z Ministerstwa Środowiska - podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Od początku obecnej perspektywy unijnej miasto pozyskało już ok. 417 mln zł ze środków zewnętrznych.

W Rudzie Śląskiej sieć kanalizacyjna ma długość 324,8 km, w tym ok. 100 km to kanalizacja deszczowa. W mieście funkcjonuje 6 pompowni wody, 46 przepompowni ścieków oraz 3 mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter