Unia Europejska

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

W III kwartale 2011 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015.

Sprawozdanie z realizacji LPR za rok 2010

Sprawozdanie z realizacji LPR za rok 2010

Opublikowane zostało sprawozdanie z realizacji zadań wpisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za rok 2010.

Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej

Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej

10 maja 2011 r. Zarząd WojewództwaŚląskiego wybrał do dofinansowania projektpn. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej.

Warsztaty Charette

Warsztaty Charette

W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w Rudzie Śląskiej odbyły się warsztaty Charette.

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

1 lipca 2011 roku Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na okres 6 miesięcy.

JESSICA - nowe możliwości finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji

JESSICA - nowe możliwości finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji

Specyfika Inicjatywy JESSICA polega na odejściu od tradycyjnego mechanizmu - udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz mechanizmu odnawialnego - udzielanie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych, czy gwarancji).

Projekty z zakresu rewitalizacji - ocena formalna

Projekty z zakresu rewitalizacji - ocena formalna

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamieszczono listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytet VI.

Konkurs na projekty rewitalizacyjne ogłoszony!

Konkurs na projekty rewitalizacyjne ogłoszony!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - ?duże miasta? Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej ? raport o stanie Miasta od roku 2004

Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej ? raport o stanie Miasta od roku 2004

Prezentujemy dokument Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej ? raport o stanie Miasta od roku 2004. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja możliwie pełnego obrazu stanu Miasta w pięć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz korzyści i kosztów, jakie przyniosło Rudzie Śląskiej członkostwo naszego kraju w UE.

Konsultacje co do kształtu unijnego budżetu na lata 2014 ? 2020

Konsultacje co do kształtu unijnego budżetu na lata 2014 ? 2020

W Komisji Europejskiej ruszyły konsultacje co do kształtu unijnego budżetu na lata 2014 ? 2020. Polska rozpoczęła własną batalię o  utrzymanie po 2013 r. obecnego poziomu subwencji otrzymywanych z  Brukseli.

Buzek nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Buzek nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Polski eurodeputowany Jerzy Buzek (PO) został wybrany we wtorek na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, uzyskując poparcie 555 z  713 głosujących. Będzie kierował PE przez dwa i pół roku.

Nowoczesne boisko za środki unijne

Nowoczesne boisko za środki unijne

Kolejny obiekt w mieście - boisko sportowe przy ul. Czarnoleśnej w  Nowym Bytomiu odzyska swój dawny blask. Miasto pozyskało kolejne środki z UE - tym razem na rozwój bazy sportowej.

Aktualizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015"

Aktualizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015"

W dniu 25 czerwca 2009 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę nr 827/XLVI/2009 w sprawie przyjęcia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007?2015?. Dokument umożliwia wszystkim uprawnionym do tego podmiotom w naszym mieście ubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kolejna inwestycja w mieście uzyskała wsparcie finansowe z UE

Kolejna inwestycja w mieście uzyskała wsparcie finansowe z UE

Nowa sala komputerowa, pracownie ceramiczna i plastyczna, pomieszczenia do nauki, a także rewalidacji oraz gabinety specjalistów - tak za rok będzie wyglądał Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza.

Dotacja do modernizacji drogi w centrum Miasta

Dotacja do modernizacji drogi w centrum Miasta

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zakwalifikowany do dofinansowania w 2009 roku został projekt pn.: System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z  przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego ? Chorzowska ? Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w  Rudzie Śląskiej.