Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Unia daje na Kaufhaus

Unia daje na Kaufhaus

Władze Rudy Śląskiej pozyskały kolejne środki unijne. Chodzi o ponad 1,7 mln zł na rewitalizację osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu. Pieniądze zostaną przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni w rejonie ul. Pileckiego, remont kapitalny dachów kilku budynków, rewitalizację podwórka oraz przebudowę boiska przy ul. Podgórze. Część tych inwestycji jest gotowa lub w trakcie realizacji. W tym roku miasto z pieniędzy unijnych na rewitalizację pozyskało już ponad 40 mln zł.

- Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o zdobyte przez nas środki zewnętrzne na rewitalizację. Aktualnie realizujemy kilka dużych inwestycji w tym zakresie, kolejne za chwilę ruszą. Wiemy, że unijne środki na rewitalizację powoli się kończą, ale mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami ruszą też programy rządowe, szczególnie na rewitalizację terenów pogórniczych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Pieniądze, po które sięgnęły władze miasta, pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. Ponad 1,7 mln zł przeznaczonych zostanie na kilka zadań rewitalizacyjnych na osiedlu Kaufhaus. - Część z nich już zrealizowaliśmy, jak chociażby wykonanie dojść do budynków przy ul. Pileckiego 24-33 wraz z oświetleniem i miejscami parkingowymi. Zaadaptowane zostały też pomieszczenia budynku świetlicy na Kaufhausie na pralnię – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. - W tym tygodniu przy ul. Podgórze zakończyły się także prace przy rewitalizacji podwórka, które również zrefundujemy pozyskaną dotacją – dodaje. W ramach tej inwestycji zagospodarowano zaniedbaną przestrzeń, gdzie m.in. utworzono dojścia dla pieszych, a także utworzono nowe miejsca parkingowe, ponadto stworzono miejsce do spotkań mieszkańców oraz wybudowano nowe oświetlenie i ogrodzenie.

Pozyskane właśnie środki przeznaczone zostaną też na inwestycje aktualnie realizowane. Chodzi tu o przebudowę asfaltowego boiska w rejonie ul. Podgórze, którego nawierzchnia zastąpiona zostanie nową, syntetyczną. Wymienione zostaną także bramki i piłkochwyty. Pojawi się także nowa mała architektura. Druga inwestycja dotyczy remontu części wspólnych, w tym remontu kapitalnego dachów budynków przy ul. Pileckiego 28 i 33. Ma się on zakończyć jeszcze w tym miesiącu.

W tym roku władze miasta pozyskały już łącznie ponad 40 mln zł na działania rewitalizacyjne. Największą kwotę z tej puli stanowią środki na rekultywację terenu po byłej koksowni Orzegów. Jest to 18 mln zł, a środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych na terenie po byłej koksowni. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone zostaną alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów. Zabezpieczone zostaną także ruiny dawnej koksowni. W tym miesiącu miasto podpisało umowę z firmą, która najpierw zaprojektuje, a następnie zrealizuje to przedsięwzięcie. Całość ma być gotowa w 2021 r.

Ponad 8 mln zł dotacji przeznaczonych zostanie na rewitalizację zabytkowego budynku dworca w Chebziu, który aktualnie adaptowany jest pod siedzibę biblioteki. Prace przy tej inwestycji potrwają do końca roku. Na początku roku ponad 7 mln zł miasto pozyskało na zagospodarowanie przestrzeni centralnej części Orzegowa oraz rewitalizację 10 podwórek w mieście. Rynek w Orzegowie od kilku miesięcy jest już użytkowany. W przypadku podwórek zakończyły się już dwie rewitalizacje takich przestrzeni – u zbiegu ul. Tuwima, Sienkiewicza i Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a. Blisko czteromilionowa dotacja przeznaczona zostanie z kolei na rozpoczętą już przebudowę Muzeum Miejskiego, natomiast 1,5 mln zł z unijnej dotacji wykorzystane zostanie przy przebudowie jednego z zabytkowych domków na osiedlu Ficinus, znajdującym się na Szlaku Zabytku Techniki Województwa Śląskiego. W przypadku tej inwestycji trwa jeszcze procedura przetargowa.

Przypomnijmy, że środki na rewitalizację miasto zdobyło także we wcześniejszych latach. W ubiegłym roku była to kwota ok. 1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację doliny Rowu Rudzkiego II w Rudzie – inwestycja jest już gotowa. Natomiast w 2016 r. pozyskano ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę Traktu Rudzkiego wraz z częściową rewitalizacją hałdy przy ul. 1 Maja. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. Zagospodarowanie hałdy realizowane jest też ze środków z unijnego projektu „Lumat”, tu miasto mogło liczyć na ok. 1 mln zł.

Ogółem od 2014 roku Ruda Śląska pozyskała ze środków unijnych ok. 359 mln zł na realizację 53 projektów. Do tego uzyskała dofinansowanie w kwocie ok. 14 mln zł ze środków rządowych i ministerialnych na realizację 13 projektów. Razem daje to kwotę ok. 374 mln zł dofinansowań.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter