Kir Żałobny

Umowa śmieciowa podpisana!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz firma PUK Van Gansewinkel będą odbierały śmieci z terenu Rudy Śląskiej przez najbliższe 1,5 roku. Dziś w rudzkim magistracie podpisano umowę w tej sprawie. Ruda Śląska jest pierwszym miastem Metropolii Silesia, które w pełni sfinalizowało „przetarg śmieciowy”. W sumie wywóz 102 tys. ton odpadów  i ich zagospodarowanie będzie kosztować mieszkańców miasta 28,5 mln zł.

Obie firmy były jedynymi, które przystąpiły do przetargu dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Rudy Śląskiej. Obie działają na terenie miasta od lat. Obie porozumiały się, tworząc konsorcjum. – Umówiliśmy się, że firma Van Gansewinkel będzie odbierać odpady z części miasta położonej na południe od autostrady A4, a my z pozostałych dzielnic Rudy Śląskiej – informuje Grzegorz Domagała, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. - Co za tym idzie, nasze konsorcjum zorganizuje dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden, w Rudzie, przeznaczony będzie dla mieszkańców zamieszkujących tereny powyżej autostrady A4, a drugi, w Halembie, dla mieszkańców zamieszkujących teren poniżej autostrady - zapowiada.

Zadowolenia z wyników przetargu nie ukrywają władze Rudy Śląskiej. Uważają one, że znajomość specyfiki miasta i potrzeb jego mieszkańców przez wykonawców pozwolą na uniknięcie chaosu, który mógłby mieć miejsce w przypadku, gdyby w przetargu wygrała firma spoza miasta. - To rozstrzygnięcie jest dla nas bardzo korzystne – uważa prezydent Grażyna Dziedzic. – Obie firmy działają w Rudzie Śląskiej już wiele lat i znają tu praktycznie każdy śmietnik. Ich doświadczenie pozwoliło też na sporządzenie rzetelnej oferty, dzięki której za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacimy o 1/3 mniej, niż wstępnie szacowaliśmy. Teraz skoncentrujemy się na promocji nowych zasad gospodarki odpadami wśród mieszkańców – dodaje prezydent.

Zgodnie z umową od połowy roku na rudzkie ulice wyjedzie m.in. 10 śmieciarek do odbioru śmieci zmieszanych, 1 „myjka” do dezynfekcji pojemników na odpady oraz 3 samochody do odbierania segregowanych śmieci, czyli tzw. śmieciarki wielokomorowe. Pojazdy będą wyposażone w urządzenia monitorujące aktualną lokalizację, czas pracy oraz przebytą drogę.  W ten sposób pracownicy urzędu będą w stanie odtworzyć i przeanalizować „historię” pracy sprzętu i sprawdzić, czy wykonawca we właściwy sposób wywiązuje się z umowy.

Kontrakt zakłada, że odpady zmieszane z bloków będą odbierane dwa razy w tygodniu, a z domów jednorodzinnych raz na dwa tygodnie. Wysegregowane śmieci będą odbierane natomiast nieco rzadziej – z zabudowy wielorodzinnej raz na siedem dni, a z zabudowy jednorodzinnej raz w miesiącu. Konsorcjum będzie odbierało również tzw. „gabaryty”, np. zużyte meble. Z bloków będą one odbierane co tydzień, a od mieszkańców domów jednorodzinnych cztery razy w roku.

Nieco inaczej sprawa będzie natomiast wyglądała w przypadku gruzu. – Odpady budowlane będą odbierane po otrzymaniu indywidualnego zamówienia - informuje Grzegorz Cuglowski z rudzkiego magistratu.  Jeżeli ktoś będzie rozpoczynał większy remont, to będzie musiał zgłosić to firmie wywozowej, która dostarczy pod wskazany adres kontener na gruz lub specjalny worek - dodaje. Co ważne, raz w roku będzie można zrobić to w ramach „opłaty śmieciowej”.

Bez dodatkowych kosztów firmy będą odbierały też zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia oraz tzw. „odpady problematyczne” (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje). Odpady te będzie można zostawić za darmo gminnym punkcie zbierania odpadów. Tam też można będzie nieodpłatne zostawiać wysegregowane szkło, makulaturę, metal czy plastik.

- Będziemy wymagać, by firmy wywozowe osiągały określone parametry odzysku odpadów  – zapowiada Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – W tym roku w każdym kwartale wykonawcy powinni przygotować do ponownego użycia i odzysku przynajmniej 12 proc. zebranego papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W przyszłym roku powinno to być natomiast już 14 proc. – dodaje. Jednocześnie przedsiębiorstwa będą musiały przetwarzać odpady budowlane i rozbiórkowe – w tym roku na poziomie co najmniej 36 proc., w przyszłym 38 proc.

Zgodnie z początkowymi kalkulacjami wywóz i zagospodarowanie odpadów miały kosztować 43,3 mln zł. „Oszczędność”, którą udało się wygenerować, nie oznacza jednak, że w najbliższym czasie wywóz śmieci w Rudzie Śląskiej stanieje. Jak bowiem zauważają rudzcy urzędnicy, korekta „opłaty śmieciowej” będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy nowy system śmieciowy w Rudzie Śląskiej ruszy „pełną parą”.

W Rudzie Śląskiej od 1 lipca br. będą funkcjonować dwie stawki „opłaty śmieciowej”: niższa – dla osób segregujących śmieci (11 zł) oraz wyższa – dla niesegregujących (17 zł). Właściciele domów jednorodzinnych będą płacić ją co dwa miesiące. Z kolei mieszkańcy bloków należności będą uiszczać w terminach ustalonych przez spółdzielnie. Warto dodać, że w ramach „opłaty śmieciowej” firmy wywozowe wyposażą nieruchomości w pojemniki na śmieci. Oznacza to, że mieszkańcy i przedsiębiorcy nie będą  musieli załatwiać kontenerów na „własną rękę”.

W 2012 roku w Rudzie Śląskiej wytworzono 50,5 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ponad 78 ton makulatury, 234 tony tworzyw sztucznych, 408 ton szkła oraz ponad 2 tony przeterminowanych leków. W tym też czasie w gminie wysegregowano 6,1 tys. ton biomasy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter