Kir Żałobny

Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego podpisana!

Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego podpisana!

Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego, która została podpisana 15 stycznia 2013 r., jest wyrazem gotowości do współpracy i woli wspólnego działania przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim. Inicjatorem utworzenia tej innowacyjnej sieci współpracy jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który w zeszłym roku pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.

- Cieszę się, że w Rudzie Śląskiej powstaje klaster i że rudzka spółka jest patronem i inicjatorem tego przedsięwzięcia – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta. -  Powstanie klastra wskazuje na to, że Ruda Śląska to nie tylko miasto gospodarki tradycyjnej, ale miasto innowacji i przedsiębiorczości oraz miejsce, gdzie jest klimat dla nowych idei – dodaje.

Umowa powołuje do życia Śląski Klaster Multimedialny, który powstał dzięki zaangażowaniu w jego budowę przedsiębiorców, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz wsparciu władz miasta i regionu.

- Na Śląsku działa dziesięć tysięcy firm w sektorze IT i multimedialnym. Te firmy nie wiedzą o możliwościach współpracy, które mogłyby wyniknąć kiedy się poznają, wymienią kontakty i rekomendacje. My tworzymy właśnie takie warunki, żeby firmy mogły się spotykać - wyjaśnia Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Klaster kreuje nowe możliwości rozwoju gospodarki regionu. Jest również doskonałym narzędziem do podjęcia wspólnych innowacyjnych działań w obszarze ICT i multimediów. W klastrze wiedza przepływa szybciej i efektywniej. Dzieje się tak dzięki wykształcaniu się nieformalnych powiązań międzyludzkich, które następnie stają się kanałami przepływu wiedzy i informacji. Wspólne  działania, jak pokazuje praktyka, przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji w ramach klastra buduje potencjał zarówno samego klastra jak również jego członków. Jest to szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów i kompetencji, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

Śląscy przedsiębiorcy i naukowcy, tworzący klaster, wzięli udział  w wizytach studyjnych w Danii i Szwecji, które według badań Komisji Europejskiej są liderem wśród krajów UE pod względem wyników innowacyjności. Dzięki tym wizytom zostały nawiązane kontakty gospodarcze z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Malmo, z Inkubatorem Przedsiębiorczości działającym przy prestiżowym Uniwersytecie  IT w Kopenhadze oraz Klastrem 55°, największym klastrem ICT w Europie. Co więcej, członkowie klastra mieli okazję wysłuchać rad i sugestii menedżera największego klastra ICT w Europie, Micaela Gustafssona, który w zeszłym roku otrzymał nagrodę najlepszego menadżera klastra w Europie.

Podjęte działania przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Śląska na arenie międzynarodowej  i spowodują, że potencjał gospodarczy naszego regionu będzie bardziej widoczny.

[Foto: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter