Header decorative image
Kir Żałobny

Umowa na trzeci etap trasy N-S podpisana!

Umowa na trzeci etap trasy N-S podpisana!

W maju ruszy budowa kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, czyli drogowego połączenia Autostrady A-4 z Drogową Trasą Średnicową. Dziś władze miasta podpisały umowę z wykonawcą tej inwestycji. Nowo budowany odcinek będzie przebiegał od ul. Bukowej do ul. Kokota, gdzie będzie zlokalizowany węzeł dwupoziomowy. Drogowcy będą mieli 20 miesięcy na realizację zadania. Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 48 mln zł, z czego prawie 85 proc. wydatków pokrytych zostanie z unijnego dofinansowania. Po zakończeniu budowy tego odcinka trasa N-S będzie zrealizowana już w dwóch trzecich.

Dalsza budowa trasy N-S to największa tegoroczna miejska inwestycja. Zresztą w tym roku wiele będzie się działo w zakresie budowy i przebudowy dróg w Rudzie Śląskiej. Obecnie trwa przebudowa torowiska przy ul. Niedurnego, a lada dzień rozpocznie się przebudowa ul. Górnośląskiej. Przed nami jeszcze modernizacja ul. Piastowskiej. Z tego powodu kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się po niektórych częściach miasta, ale musimy pamiętać, że wszystkie te inwestycje mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa  jazdy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Podpisana dziś umowa dotyczy budowy odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota. Inwestycję zrealizuje firma Drogopol, a kosztować będzie ona ponad 48 mln zł. – Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej - dodaje. Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidują z planowaną budową.

Prace budowlane powinny rozpocząć się już w maju i będą realizowane na całej długości odcinka. – Z uwagi na budowę wiaduktu i wykonanie połączenia z ul. Kokota, która będzie przebudowywana na odcinku aż 400 m, kierowcy w tym rejonie mogą napotkać utrudnienia. Już w maju wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu, wykonany zostanie też specjalny bajpas dla poruszających się pojazdów – informuje Mariusz Pol, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.

Nietypową częścią budowy tego odcinka trasy będzie przeniesienie o 20 metrów na północ kolidującego z jej przebiegiem schronu pozorno – bojowego. – Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Schron jest dobrze zachowany, ale obecnie zalany deszczówką. Po przeniesieniu zainstalowana zostanie rura odwadniająca, a obiekt zostanie przykryty ziemią, aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika. Warto dodać, że w pobliżu znajduje się również duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy z jednej strony przebiegać będzie sama trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk”.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Drugi etap budowy trasy N-S oraz odcinek, na którego realizację podpisano dziś umowę, objęte zostały unijnym dofinansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc. wartości tych inwestycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok 90 mln zł. – Dzięki temu od początku budowy tego odcinka drogi możemy na bieżąco finansować ją ze środków zewnętrznych – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Jest już też gotowy projekt ostatniego, a zarazem najdłuższego odcinka trasy N-S. Chodzi o etap od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na realizację ostatniego władze miasta starają się o unijne dofinansowanie. – Złożony przez nas wniosek przeszedł już ocenę formalną. Teraz czekamy już na ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które otrzymają dofinansowanie. Ubiegamy się o ponad 110 mln zł dotacji – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Miasto myśli również o budowie trasy w kierunku przeciwnym, czyli do granicy z Bytomiem. W marcu ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter