Header decorative image
Kir Żałobny

Umorzenie odsetek w zamian za regularne opłaty czynszu

Umorzenie odsetek w zamian za regularne opłaty czynszu

Przedłużono termin składania wniosków  o umorzenie odsetek od zaległości czynszowych dla najemców mieszkań z zasobów gminy. Lokatorzy, którzy w całości wpłacą kwotę zaległego czynszu do końca września br. i jednocześnie będą na bieżąco regulować kolejne opłaty, mogą jeszcze liczyć na 70% umorzenie odsetek wynikających z zadłużenia. Przepis dotyczy także zaległości w opłatach za media.

- Założeniem tej zmiany jest umożliwienie wyjścia z zadłużenia poprzez uregulowanie całości zaległych należności w zamian za umorzenie odsetek. To również mobilizacja do regulowania bieżących opłat za mieszkanie – mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.  – Mamy przypadki, w których dłużnik spłacił należność w kwocie poniżej 1000 zł , a zostanie mu umorzona kwota blisko 20 tys. zł, dlatego jest o co się starać  - dodaje.

Najemcy, którzy złożą wniosek do końca września i jednocześnie w tym terminie spłacą zaległy czynsz, mogą liczyć na 70% umorzenie odsetek. Wniosek należy złożyć do odpowiedniego Rejonu Eksploatacji Budynków lub siedziby MPGM TBS Sp. z o.o. i zadeklarować w nim termin uiszczenia zaległych należności. Co ważne, jednocześnie trzeba na bieżąco płacić kolejne opłaty za czynsz i media.

Do tej pory z takiej możliwości skorzystało już 37 lokatorów. Zostaną im umorzone odsetki na łączną kwotę 400 tys. zł.

Przypomnijmy, że od kilku lat istnieje w mieście możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu lub odszkodowania za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, wykonując drobne prace porządkowe lub usługowe na rzecz miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter