Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta przedłużona do 3 stycznia

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta przedłużona do 3 stycznia

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla klientów do 3 tycznia 2021 roku.  Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w magistracie można załatwić po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Mieszkańcy mogą korzystać z alternatywnych form kontaktów z Urzędem Miasta: drogą telefoniczną, korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, czyli poprzez e-mail lub ePUAP. Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

• nosić maseczki,

dezynfekować ręce,

zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach.

W celu załatwienia spraw, które nie wymagają osobistego kontaktu,  można korzystać ze skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta. Pisma wrzucane do skrzynki podawczej należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,

numer telefonu kontaktowego,

określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Uwaga! W przypadku przesyłek wrzucanych do skrzynki podawczej nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter