Kir Żałobny

Ulica Szyb Walenty zmodernizowana

14 czerwca odbył się odbiór robót dla zadania "Przebudowa drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej" (przebudowa ul. Szyb Walenty na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ronda przy byłej kopalni Wawel).

W sieci komunikacyjnej miasta ulica Szyb Walenty należy do ulic rozprowadzających ruch na tereny gospodarcze i turystyczne. Przebiega przez strategiczny gospodarczo obszar miasta, gdzie swoje siedziby usytuowały min. takie firmy jak: Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, Rudpol-Opa, Carbomech, Strabag.

Przed przebudową ul. Szyb Walenty posiadała nawierzchnię bitumiczną o szer. 6,5 - 8,5m. Była niedostosowana do dużych obciążeń ze zniszczoną nawierzchnią, zawężeniami pasa ruchu sięgającymi do 50%, nienormatywnymi łukami poziomymi sprawiającymi trudności w manewrowaniu samochodami ciężarowymi, co stanowiło zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Droga posiadała niedrożne odwodnienie powodujące gromadzenie się wody w ubytkach jezdni co również przyczyniało się do destrukcji nawierzchni. Brakowało też oświetlenia oraz separacji ruchu pieszych i pojazdów.

W wyniku realizacji projektu przebudowano drogę na długości 1,037 km. Zakres prac inwestycji obejmował remont istniejącej nawierzchni ulicy, wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni na odcinkach tego wymagających, regulację linii nieutwardzonych poboczy, modernizację jednego skrzyżowania typu rondo wraz z pełną konstrukcją nawierzchni, poszerzenia jezdni na łukach i dobudowę ciągu pieszo-rowerowego na całym przebiegu ulicy Szyb Walenty. Ponadto w zakres wchodziły: budowa oświetlenia (40 słupów) i budowa nowej kanalizacji deszczowej o długości 1,375 km.

Wartość robót budowlanych wyniosła 4 327 309 zł. Zadanie współfinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007-2013 w wysokości 38,80 % środków kwalifikowanych.

Bliższe informacje: Jacek Otrębski, Wydział Dróg i Mostów, 32  244 90 00 do 10, w. 1310.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter