Header decorative image
Kir Żałobny

Ulica Piernikarczyka zmodernizowana

Ulica Piernikarczyka zmodernizowana

Gruntowa część ul. Józefa Piernikarczyka w Rudzie Śląskiej zyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową i sanitarną oraz oświetlenie LED. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego ok. 0,5 mln zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, pozyskanego przez miasto na zagospodarowanie wód opadowych.

- Drogi gruntowe przebudowujemy systematycznie i nie ograniczamy się tylko do nawierzchni. Kompleksowy zakres takich inwestycji wpływa na ich koszt, dlatego szukamy ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, czy to unijnych, czy też krajowych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Na gruntowym odcinku ul. Piernikarczyka w dzielnicy Bielszowice powstała nowa nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 4,5 m. Wzdłuż ulicy zainstalowano 7 nowych słupów z oświetleniem LED. Wybudowana została także kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym. – Budowa tej drugiej została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Na wspomniany projekt władze miasta pozyskały ponad 36 mln zł unijnego dofinansowania. Dotacja dotyczy 12 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 15 zbiorników retencyjnych. 0,5 mln zł z tej kwoty przeznaczone jest na kanalizację wykonaną w czasie przebudowy ul. Piernikarczyka.

Warto przypomnieć, że na ukończeniu jest warta 1,4 mln zł modernizacja kolejnej drogi gruntowej w tej dzielnicy, czyli ul. ks. Jana Hrubego. Również w tym przypadku jest to kompleksowa inwestycja. Obecnie realizowane zadanie obejmuje nawierzchnię jezdni, chodnik i oświetlenie LED, a wcześniej, w 2016 r., w tym miejscu wykonana została kanalizacja deszczowa oraz zbiornik retencyjny.

Wyłoniony został już wykonawca innego zadania dotyczącego „gruntówek”, czyli rozbudowy ul. Podlaskiej w dzielnicy Halemba. Koszt tej dużej, wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji to prawie 3,8 mln zł, a prace rozpoczną się w przyszłym roku.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje drogowe zaplanowano ponad 26 mln zł. Natomiast w złożonym niedawno projekcie budżetu miasta na 2022 rok zapisano kwotę pięciokrotnie wyższą – ponad 130 mln zł.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter