Header decorative image
Kir Żałobny

Ulica Grochowska przebudowana

Ulica Grochowska przebudowana

Zakończyła się przebudowa ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Inwestycja, obejmująca wykonanie nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, kosztowała prawie 800 tys. zł. Dotychczas była to jedna z dróg gruntowych, które miasto systematycznie modernizuje.

- Ulica Grochowska była w złym stanie technicznym. Samochody i piesi poruszali się po nawierzchni gruntowej, a po opadach deszczu występowały tam liczne zastoiska wodne – informuje Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM. – W ramach inwestycji wybudowana została nawierzchnia z kostki betonowej, odcinek chodnika, zatoki parkingowe i zjazdy – wylicza. Wybudowano również kanalizację deszczową wyposażoną w zbiorniki retencyjne. Ulicę po modernizacji oświetla 6 latarń z oprawami typu LED.

Drogi gruntowe w Rudzie Śląskiej są systematycznie przebudowywane. Na początku listopada br. w dzielnicy Kochłowice rozpoczęła się modernizacja ul. Zjednoczenia. Na jej nieutwardzonej części wybudowana zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Modernizacji nawierzchni towarzyszyć będzie budowa kanalizacji deszczowej. Z kolei wzdłuż całej ulicy Zjednoczenia wybudowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Również na całej długości ulicy wybudowane zostanie oświetlenie zasilane siecią ziemną, obejmujące 20 słupów aluminiowych z oprawami typu LED. Wartość zadania to prawie 1,9 mln zł. Wykonawca na jego realizację inwestycji ma 8 miesięcy. W Kochłowicach modernizowana jest także ulica Ciasna, gdzie prace, oprócz utwardzenia nawierzchni, obejmują też przebudowę części kanalizacji i oświetlenia. Ta inwestycja warta jest 344 tys. zł.

W listopadzie zakończyła się inna rudzka inwestycja drogowa, w ramach której przebudowana została odnoga ul. Piłsudskiego na wysokości numeru 97, która łączy się z ul. Poranną, a także odcinek ul. Porannej od miejsca połączenia do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Inwestycja obejmowała m.in. budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych na wody opadowe oraz oświetlenia ulicznego, obejmującego 27 słupów aluminiowych z oprawami typu LED. Zadanie kosztowało ponad 2 mln zł.

Na inwestycje drogowe w tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej zarezerwowano prawie 61 mln zł. Największe wydatki związane są z kolejnymi etapami budowy trasy N-S, w tym 36 mln zł na powstający właśnie odcinek od ul. Bukowej do ul. Kokota. Kolejna duża inwestycja zakończona w listopadzie modernizacja ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha, której koszt wyniósł prawie 7,6 mln zł. W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 71 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter