Header decorative image
Kir Żałobny

Ulica Goduli doczekała się remontu

Ulica Goduli doczekała się remontu

Na początku sierpnia rozpocznie się remont jednej z głównych dróg w mieście - ulicy Karola Goduli. – Zależało nam, żeby prace remontowe rozpoczęły się w okresie wakacji, wtedy ruch na drogach jest znacznie mniejszy i ewentualne utrudnienia będą mniej uciążliwe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Prace mają potrwać około 3 miesięcy i kosztować będą ponad 2,1 mln zł. Dziś został przekazany teren budowy pod inwestycję.

Ulica Goduli nie była remontowana od blisko 30 lat. W najgorszym stanie jest jej ok. 900 m odcinek od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej. I to właśnie ten fragment ulicy będzie remontowany. W ramach prac całkowicie wymieniona zostanie konstrukcja jezdni. – W ten sposób dostosujemy ją do obecnie obowiązujących norm dla dróg szczególnie obciążonych ruchem pojazdów wysokotonażowych – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. - Ponadto wyregulowana zostanie wysokość studzienek teletechnicznych i urządzeń infrastruktury oraz wymienione zostaną studzienki kanalizacyjne - dodaje. W ramach zadania wyremontowany zostanie także chodnik, natomiast sama jezdnia otrzyma nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, a na przystanku tramwajowym przy ul. Pawła wykonany zostanie peron.

Na czas prac remontowych wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. – Ruch ulicą Karola Goduli odbywać się będzie w jednym kierunku od Chebzia w stronę Bytomia. Natomiast pojazdy poruszające się w przeciwną stronę będą musiały korzystać z objazdu poprowadzonego ul. Joanny, Starą i Pawła, przy czym ulica Stara będzie jednokierunkowa – informuje Jacek Otrębski.

Jak zapewnia wykonawca robót, prace powinny rozpocząć się z początkiem sierpnia. – Wpierw musi zostać zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu. Gdy wykonawca będzie mógł rozpocząć inwestycję, niezwłocznie poinformujemy o tym mieszkańców - podkreśla Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów.

Ulica Karola Goduli, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 925 Bytom – Rybnik to jedna z kluczowych dróg w mieście. Jest elementem układu komunikacyjnego łączącego północne dzielnice Rudy Śląskiej z południowymi. Co ciekawe, użytkownikami ulicy Karola Goduli jest także wielu mieszkańców Bytomia. - Z ulicy Karola Goduli niemal bezpośrednio można wjechać na Drogową Trasę Średnicową w kierunku Katowic, bądź Gliwic, dlatego bytomianie wykorzystują tę trasę jako alternatywę dla dojazdu np. do Katowic - mówi Jacek Otrębski.

W tym roku na same projekty drogowe miasto przeznaczy prawie 37 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje. Oprócz dalszej budowy trasy N-S, na którą zabezpieczono ponad 13 mln zł, władze miasta zamierzają skupić się na inwestycjach związanych z rozbiórką oraz przebudową obiektów mostowych. Obecnie trwa rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla w pobliżu byłej kopalni „Nowy Wirek”. Kolejna realizowana inwestycja dotyczy rozbiórki mostu oraz budowy nowego przy ul. Poniatowskiego nad Kłodnicą w Halembie. Kolejny most zostanie rozebrany przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej, natomiast most przy ul. Piastowskiej nad Bytomką zostanie przebudowany.

Ponad 6,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej w mieście. Trwają już prace przy budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek, trwa również budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Kłodnickiej. Dodatkowo z pieniędzy przeznaczonych na projekty drogowe miasto w tym roku zamierza zmodernizować lub przebudować kilka ulic, m.in. Jaśminów, Przemysłową, Dobrej Nadziei. Natomiast na remonty dróg związane z bieżącym ich utrzymaniem w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano ponad 11 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter