Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ul. Piastowska zmodernizowana

Ul. Piastowska zmodernizowana

Prawie 29 mln zł kosztowała modernizacja ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej. Właśnie odbył się odbiór tej inwestycji. - To było spore przedsięwzięcie, ale przy tym bardzo ważne, bo zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno z punktu widzenia kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. Wiem, że prowadzone roboty wiązały się z utrudnieniami dla mieszkańców, dlatego dziękuję za zrozumienie i cierpliwość – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach inwestycji w dzielnicy Ruda na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona została nawierzchnia, powstał nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Poza tym wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także przebudowano sieć wodociągową, gazową i teletechniczną oraz linię energetyczną. Zakres prac objął także likwidację torowiska po dawnej linii tramwajowej nr 18.

Na część inwestycji, która dotyczyła budowy nowego mostu nad Bytomką, Ruda Śląska otrzymała 1,8 mln zł dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Natomiast wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane kwotą około 5 mln zł z programu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Etap I”. Wykonane przy tej okazji zbiorniki pozwolą na gromadzenie wody opadowej z ul. Piastowskiej, która będzie mogła być m.in. wykorzystywana przez służby miejskie do pielęgnacji zieleni. Takie sztuczne zbiorniki wodne odgrywają niebagatelną rolę. - Z jednej strony pozwalają na magazynowanie wody, którą można potem wykorzystać, z drugiej wpływają na rozwój bioróżnorodności w okolicy, mają także wpływ na klimat poprzez obniżanie temperatury w czasie upałów – wymienia zalety takich budowli Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Modernizacja ul. Piastowskiej to nie jedyna inwestycja drogowa, jaka realizowana była w ostatnim czasie w dzielnicy Ruda. Przypomnijmy, że w kwietniu br. zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Realizacja tego zadania objęła wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, zatoki autobusowej z kostki granitowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, a także rozbiórkę nieużywanego już torowiska tramwajowego. W ramach inwestycji znalazła się też budowa oświetlenia drogowego ul. Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Budowa ronda kosztowała ponad 9 mln zł.

Z kolei we wrześniu br. w Rudzie zakończyła się budowa ścieżki rowerowej i chodnika, które połączyły ulice Narcyzów i Chryzantem. – Powstało komfortowe dojście i dojazd rowerowy do pobliskiej szkoły, dzięki budowie oświetlenia bardziej bezpieczne niż do tej pory – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Łącznik powstał na ponad 300-metrowym odcinku, który wcześniej był terenem nieużytkowym. Nowy chodnik i ścieżka rowerowa swój początek mają za skrzyżowaniem przy ul. Narcyzów w rejonie budynku nr 32. Łącznik kończy się natomiast w rejonie skrzyżowania ul. Chryzantem, tuż przy szkole. Pomiędzy chodnikiem a ścieżką powstał zieleniec, na którym zlokalizowane zostały ławki, stojaki na rowery czy kosze. W trakcie prac wybudowane zostało także nowe oświetlenie LED na 15 słupach. Koszt realizacji całego zadania wyniósł ponad 660 tys. zł.

W najbliższych latach w Rudzie planowane są kolejne inwestycje. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy Wolności. To droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Do 14 lutego 2015 r. w ciągu ulicy Wolności przebiegała jednotorowa linia tramwajowa, obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedynie linie autobusowe. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na lata następne.

W budżecie miasta w 2019 roku na inwestycje zarezerwowano prawie 118 mln zł, w tym ponad 44 mln zł na zadania drogowe.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter