Header decorative image
Kir Żałobny

U progu nowego roku szkolnego

U progu nowego roku szkolnego

Ponad 20 tysięcy przedszkolaków, uczniów i słuchaczy rozpoczęło 1 września nowy rok szkolny w Rudzie Śląskiej. - Miasto pomimo trudności finansowych jest dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego – zapewnia prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Na remonty i inwestycje w oświacie oraz program „Radosna szkoła” Ruda Śląska wyda w tym roku ponad 8 mln złotych.

Najwięcej rudzkich uczniów najbliższy rok szkolny spędzi w ławach szkół podstawowych. W 25 placówkach tego typu w sumie uczyć się będzie ponad 7,7 tys. uczniów. W 20 gimnazjach naukę rozpoczęło i kontynuować będzie ponad 4,3 tys. uczniów. Z kolei w 6 „ogólniakach” uczyć się będzie ponad 1,3 tys. uczniów, a w szkołach zawodowych – 769 uczniów. W szkołach podstawowych naukę rozpoczęło w tym roku nieco ponad 150 sześciolatków. Najwięcej w Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Ruda. Tylko w jednej szkole podstawowej w tym roku w klasie pierwszej nie będzie żadnych sześciolatków.

W szkołach wszystkich typów naukę rozpoczęło 16,7 tys. uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego jest ich o około 500 mniej. Natomiast w przedszkolach i zespołach wychowania przedszkolnego nowy rok szkolny rozpoczęło 4,1 tys. dzieci.

W budżecie miasta wydatki oświatowe wynoszą w sumie prawie 172 mln złotych, co stanowi około jednej trzeciej całego budżetu Rudy Śląskiej. Około 103 mln złotych z tej sumy, to subwencja oświatowa z budżetu państwa. Miasto na wydatki oświatowe dokłada ze swojego budżetu prawie 70 mln złotych. Średnio każdy uczeń kosztuje Rudę Śląską 1236 złotych. Na inwestycje oświatowe miasto przeznaczyło w sumie w tym roku ponad 8 mln złotych. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową miasta, jest to spora kwota. Dla porównania w roku ubiegłym wykonano remonty i inwestycje w placówkach oświatowych za ponad 5 mln złotych.

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” osiem rudzkich szkół podstawowych wzbogaci się o nowe place zabaw. Miasto przeznaczyło na ten cel 968 tysięcy złotych, a z budżetu państwa otrzymało 768 tysięcy złotych. Atrakcyjne place zabaw powstaną przy szkołach podstawowych nr 1, 3, 16, 20, 30 i 36, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 3. Warunkiem przyznania dofinansowania było m.in. zapewnienie wkładu własnego oraz terenu o odpowiedniej wielkości. Wysokość wsparcia zależała również od liczby uczniów w klasach I-III w poszczególnych placówkach.

Warto przy tym podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji miasto wypłaciło nauczycielom wczasy pod gruszą. Trzy czwarte środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 już zostało przekazanych do placówek oświatowych. Pozostała część zostanie wypłacona do końca września br.

Miejskie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Nowym Bytomiu. Placówka nowy rok rozpoczęła z oddaną do użytku nową salą gimnastyczną. Inauguracja poprzedzona została uroczystą mszą św. celebrowaną w kościele p.w. Ducha Św.

Z nowej sali gimnastycznej będą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ulicy Tołstoja. W zależności od liczby realizowanych zajęć wychowania fizycznego sporządzony zostanie szczegółowy harmonogram korzystania z sali gimnastycznej. W miarę możliwości sala będzie udostępniana innym placówkom oświatowym.

Koszt budowy sali wyniósł 4 617 000 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 1 281 000 zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter