Header decorative image
Kir Żałobny

Koronawirus - działania w Rudzie Śląskiej – 13 marca 2020 r.

Koronawirus - działania w Rudzie Śląskiej – 13 marca 2020 r.

Od poniedziałku 16 marca Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla klientów. Urzędnicy będą nadal pracować, ale sprawy będą załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną. W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.  Od 16 marca w całym kraju została również zawieszona kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawienia się przed komisją tracą ważność.

- W tej wyjątkowo trudnej sytuacji uznaliśmy takie rozwiązanie za niezbędne i liczymy na zrozumienie mieszkańców. Chcemy maksymalnie ograniczyć ryzyko zachorowania wśród mieszkańców i pracowników urzędu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Na stronie internetowej www.rudaslaska.pl/koronawirus zostanie zamieszczona lista telefonów do poszczególnych wydziałów i wykaz spraw, których załatwienie wymaga wizyty w magistracie.

Dziś także odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omawiane były najważniejsze sprawy związane z przygotowaniem miasta w zakresie zagrożenia koronawirusem. Zgodnie z poleceniem wojewody służby miejskie powinny zabezpieczyć organizację dostaw żywności oraz  innych  form pomocy dla osób objętych kwarantanną.

W Szpitalu Miejskim cały czas obowiązuje zakaz odwiedzin. Dodatkowo w związku z decyzją wojewody dotyczącą zabezpieczenia w województwie śląskim miejsc w szpitalach zakaźnych i stanu gotowości na przyjęcie pacjentów ze szpitali, które będą taką rolę pełnić, rudzka lecznica od poniedziałku 16 marca wstrzymuje do odwołania planowe przyjęcia w oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ginekologicznym. Nie dotyczy to pacjentów DILO oraz pacjentek do porodu.

Według informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej aktualnie w Rudzie Śląskiej nadzorem epidemiologicznym objętych jest 75 osób, kwarantanną domową 20 osób, jedna osoba jest hospitalizowana w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Działania podjęte we wcześniejszych dniach

12 marca

Wchodzącym do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej mierzona jest temperatura oraz przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny. W placówce nadal utrzymany jest zakaz odwiedzin.  Działania prewencyjne szpitala w Rudzie Śląskiej oprócz tych wymienionych wyżej zostały poszerzone o zabezpieczenie placówki na wypadek przyjęcia osoby z podejrzeniem zarażenia i jej odizolowanie do czasu przetransportowania do szpitala zakaźnego. - Działania takie są niezbędne, pomimo tego, że rudzka lecznica nie hospitalizuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa – wskazuje prezydent miasta.

Przedstawiciele szpitala, a także rudzkich poradni zwracają się z ogromnym apelem o nieprzychodzenie do tych miejsc bez powodu. - Poradnie przyszpitalne, przychodnia specjalistyczna i poradnie rejonowe dokonują rejestracji telefonicznie i udzielają teleporad. Istnieje możliwość uzyskania w ten sposób e-recepty, otrzymania czy też przedłużenia zwolnienia lekarskiego – informuje wiceprezydent Anna Krzysteczko. Wykaz poradni oraz telefony znajdują się na stronach śląskiego NFZ oraz na stronie www.rudalska.pl/koronawirus.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do środy 25 marca w całej Polsce zamknięte zostały wszystkie placówki oświatowe. Jedynie dziś i jutro przedszkola i szkoły podstawowe pełnić będą funkcje opiekuńcze. Od dziś zamknięte zostały żłobki oraz kluby dziecięce.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy rodzinnej oraz pracownicy zajmujący się wypłacanymi świadczeniami ograniczyli do niezbędnego minimum osobisty kontakt ze stronami. W żaden sposób nie są zagrożone wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS zawiesiło natomiast organizowane zebrań wspólnot.

Prezydent miasta spotkała się z proboszczami rudzkich parafii. Poinformowali oni o rezygnacji z organizowania dróg krzyżowych ulicami Rudy Śląskiej. Władze miasta zaapelowały do służb mundurowych (Straż Miejska, Policja) o monitoring miejsc, w których w ciągu dnia gromadzi się młodzież.

11 marca

Decyzją prezydent miasta w Rudzie Śląskiej zamknięte do odwołania zostały miejskie placówki kulturalne (Miejskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Bielszowicach, Młodzieżowy Dom Kultury), Muzeum Miejskie oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Zamknięte zostały także placówki świadczące wsparcie z zakresu pomocy społecznej (m.in. Placówka Wsparcia Dziennego, Dzienny Dom „Senior Wigor”, Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie) oraz świetlice prowadzące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo nie będą również odbywały się miejskie imprezy.

Władze miasta nawołują także, by ograniczyć odwiedziny w domach pomocy społecznej i zastosować się do wprowadzonego w szpitalu miejskim zakazu odwiedzin. - Zadbajmy także o seniorów i osoby o obniżonej odporności. Pomóżmy im w zakupach, wykupmy dla nich leki, a przede wszystkim poświęćmy im swój czas – apeluje prezydent miasta. - Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, dlatego nie wykluczamy kolejnych działań mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowania na koronawirusa. Będziemy o wszystkim na bieżąco informować – zapowiada prezydent. Kolejny apel kierowany jest do klubów i stowarzyszeń sportowych, aby ograniczyły treningi oraz rozgrywki na swoich obiektach.

Całodobową infolinię dotyczącą koronawirusa prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej pod nr tel. 668 164 330.

Stały 24-godzinny dyżur pełni także punkt informacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr tel. 32 351 23 00.

Całodobową infolinię dotyczącą koronawirusa prowadzi również NFZ pod nr tel. 800-190-590.

W Rudzie Śląskiej całodobowy dyżur pełni Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 800 158 800.

Specjalna infolinia ZUS pod nr. tel. 22 560 16 00.

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Aktualne informacje znajdują się również na stronie www.rudaslaska.pl/koronawirus

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter