Header decorative image
Kir Żałobny

Trzy miejskie inwestycje z rządowym wsparciem

Budowla Szybu Franciszek


Ruda Śląska ma otrzymać 40 mln zł w ramach rozstrzygnięcia 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Z kwoty tej 30 mln zł przeznaczonych ma być na przebudowę układu ulic Dworcowej, Asfaltowej i Drogi do Lipin, 8 mln zł na rewitalizację i restaurację budynku dawnej straży pożarnej szybu „Franciszek" oraz 2 mln zł na modernizację Młodzieżowego Domu Kultury.

- Dziś mało które inwestycje można zrealizować bez zewnętrznego wsparcia, dlatego tam, gdzie jest to możliwe, składamy wnioski o dofinansowanie. W ten sposób możemy zmieniać najbliższe otoczenie i polepszać życie mieszkańców Rudy Śląskiej. Pozyskane właśnie 40 mln zł także dobrze spożytkujemy, a środki te wraz z odpowiednim wkładem z miejskiego budżetu przyczynią się do dalszego rozwoju miasta – wskazuje prezydent Michał Pierończyk.

Przyznane Rudzie Śląskiej środki trafić mają na realizację trzech różnych zadań. Najwięcej, bo 30 mln zł przeznaczonych ma być na przebudowę układu ulic Dworcowej, Asfaltowej i Drogi do Lipin. Miasto posiada już gotową dokumentację dla tej inwestycji. Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wagi do ważenia ciężarówek. Planowane jest ponadto zwiększenie nośności jezdni w tym rejonie poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni asfaltowych.

- Realizacja inwestycji przyczyni się także do rozwiązania problemu zalewania jezdni pod wiaduktem w Chebziu. Podczas dużych nawałnic zdarzało się, że droga w tym miejscu była nieprzejezdna. Przebudowa kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnienia pozwoli na wyeliminowanie tego zagrożenia – tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek.

Kolejne 8 mln zł z przyznanego dofinansowania wykorzystane zostanie na renowację i adaptację do nowych funkcji zabudowań Szybu Franciszek. Przypomnijmy, że obiekt ten zwyciężył w konkursie Fundacji Most The Most i dzięki temu miasto już ma zagwarantowany 1 mln zł dofinansowania na prace renowacyjne i adaptację do nowych funkcji. W obiekcie docelowo powstanie ekspozycja stała o historii dzielnicy Ruda oraz Szybu Franciszek.

Jej atrakcją będzie „izba kapelmajstra” – przestrzeń poświęcona tradycji muzycznej oraz śpiewaczej, która w Rudzie Śląskiej jest szczególnie bogata. W izbie przygotowana zostanie wystawa prezentująca tradycyjne instrumenty używane na Górnym Śląsku. Jednak przede wszystkim miejsce to będzie udostępniane jako sala prób dla wywodzących się z górnictwa orkiestr dętych oraz zespołów śpiewaczych popularyzujących pieśni śląskie. - To jest podstawowa idea całego projektu – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. - Chcemy, by szyb Franciszek tętnił życiem, miał ciekawą ofertę na spędzanie wolnego czasu i scalał lokalną społeczność – dodaje.

Teraz dzięki dofinansowaniu z rządowego programu pojawia się szansa na adaptację pozostałych budynków wokół Szybu Franciszek na mieszkania komunalne oraz mieszkania wspomagane.

- Mieszkania wspomagane stanowią szansę na integrację mieszkańców z niepełnosprawnościami. Projekt da możliwość utworzenia takiej przestrzeni, gdzie osoby te swobodnie będą się mogły przemieszczać. Powstaną tu miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji, dodatkowo siłownia, a wokół skwery i teren urządzonej małej architektury – precyzuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

W przypadku tego zadania miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji całej tej inwestycji oraz wykonanie projektu architektonicznego dla części zabudowań.
Ostatnie z zadań, które objęte zostanie wsparciem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, dotyczy modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury. Kwota dofinansowania wynosi 2 mln zł, a zakres zadania obejmuje termomodernizację placówki, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienie elewacji frontowej. Zmodernizowane będą schody zewnętrzne oraz stolarka okienna. Zaplanowano także izolację ścian przyziemia oraz przywrócenie sprawności wentylacji mechanicznej. Docelowo wymieniona będzie cała instalacja elektryczna. Miasto do końca roku zleci opracowanie dokumentacji projektowej.

Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych miasto po otrzymaniu promesy ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego.

Flaga Polski, godło Polski, logotyp Polski Ład.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter