Kir Żałobny

Trzeci Śląski Przystanek PaT za nami

Trzeci Śląski Przystanek PaT za nami

Kilkuset młodych ludzi skorzystało z 22 warsztatów edukacyjno-profilaktycznych opartych na sztuce podczas „Śląskiego Przystanku PaT”. Impreza, której celem jest pokazanie młodzieży, że można żyć i bawić się bez używek, już po raz trzeci zorganizowana została w Rudzie Śląskiej.

„Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!” – to hasło przewodnie niezmiennie towarzyszące uczestnikom Przystanku. Rudzka formuła nie różni się znacząco od ogólnopolskiej. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogli wziąć udział m.in. w warsztatach plastycznych, graffiti, wokalnych, teatralnych, filmowych, fotograficznych, tanecznych, fitness, beat box czy hip hop. Całość zakończyła się koncertem finałowym.

- Ruda Śląska jest miastem, które jako pierwsze zorganizowało regionalny Przystanek. Tutaj ma kto to robić. Śląski Przystanek PaT ma siłę ludzi. Nie dlatego, że zostali oni zwołani akcyjnie, tylko dlatego, że PaS, jako projekt Profilaktyka a Sztuka, działa cały rok. Jestem też dumny z tego, że ten Przystanek może oglądać ogólnopolski zespół liderów PaT, który przyjechał tutaj po raz pierwszy. Trzymam kciuki za PaS, trzymam kciuki za Śląski Przystanek, za Krzysztofa Piechaczka i liderów – mówi insp. Grzegorza Jach z Komendy Głównej Policji, twórca Programu PaT i szef akcji.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Realizowany jest on przez Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Cele programu to inicjowanie działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami, zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów. Program „Profilaktyka a Ty” jest wpisany do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Projekt PaS – Profilaktyka a Sztuka - jest realizowany przez młodzież z Rudy Śląskiej od 2007 roku w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, którego celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie dysfunkcjom społecznym przy użyciu dramy, teatru oraz innych form przekazu artystycznego, a także inspirowanie młodzieży, dorosłych, instytucji rządowych, samorządowych oraz stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego do działań na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania dysfunkcjom społecznym. Autorem projektu jest nadkom. Krzysztof Piechaczek z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter