Kir Żałobny

Trwają kolejne termomodernizacje

Trwają kolejne termomodernizacje

Ponad 7,5 mln zł będzie kosztowała termomodernizacja zespołu szkół ponadgimnazjalnych przy ul. Kałusa, biblioteki przy ul. Grzegorzka oraz szkoły muzycznej. Właśnie trwają tam roboty budowlane. Ma być cieplej, ładniej, a przede wszystkim oszczędniej. – Jestem przekonana, że to dobrze wydane pieniądze – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Zakres robót w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 obejmuje m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych,  wymianę pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wejścia głównego do budynku oraz zmianę  zagospodarowania terenu w jego rejonie. – Przewidziana jest również wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni gazowej - mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.  – Ponadto w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej w tym rejonie wykonamy wymianę posadzki sali gimnastycznej, która obejmie również jej rektyfikację, czyli wypoziomowanie – informuje.

Przekazanie terenu budowy odbyło się w czerwcu. Obecnie trwa docieplanie ścian zewnętrznych, przebudowana wejścia i rozbiórka posadzki sali oraz demontaż instalacji centralnego ogrzewania. Na wykonanie wszystkich robót przewidziano kwotę ponad 3,6 mln zł, a prace powinny zakończyć się w połowie grudnia br.

- Wymienione prace w znacznym stopniu poprawią warunki nauczania młodzieży w placówce, która kształci w zawodach budowlanych oraz, co warto zaznaczyć, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty.

Z kolei prace przy termomodernizacji budynku filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grzegorzka 8 rozpoczęły się na początku lipca i mają potrwać do końca listopada br. Przewidziane jest tam m.in. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż rolowanych krat antywłamaniowych, wymiana instalacji c.o., remont i modernizacja schodów zewnętrznych. – Prace remontowe obejmą też w niewielkim zakresie wnętrze budynku – informuje Piotr Janik. – Rozebrana zostanie ścianka w holu budynku i wymieniona okładzina posadzki. Biblioteka zostanie również wyposażona w monitoring wizyjny - wymienia. Część prac została już wykona, m.in. demontaż instalacji c.o. oraz izolacja ścian fundamentowych.

- Remont naszej filii, mieszczącej się na bykowińskim osiedlu, wpisuje się idealnie w proces unowocześniania obiektów bibliotecznych w mieście – mówi Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Omawiany obiekt, choć powstawał na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, wymagał działań remontowych w zakresie polepszenia warunków energocieplnych, gdyż zastosowane ubiegłowieczne rozwiązania oraz poziom wykonawstwa w sposób dramatyczny odbiegał od współcześnie obowiązujących standardów. Ponadto muszę nadmienić, iż przeprowadzany remont pozwoli również na wprowadzenia zmian funkcjonalnych, które mieszczą się w zakresie obowiązującym nowoczesne książnice formuły BIBLIOTEKA+ - podkreśla.

Na czas zamknięcia filii nr 21 czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina przy ul. 11 Listopada 15a oraz z centralnej wypożyczalni w Wirku przy ul. Dąbrowskiego 18.

Obecnie ocieplany jest też budynek szkoły muzycznej w Nowym Bytomiu. – Czekaliśmy na ten remont z niecierpliwością – mówi Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. W ramach termomodernizacji budynku przewidziano docieplenie stropów z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. – Zaplanowano również zabudowę oświetlenia awaryjnego i systemu telewizji dozorowej oraz remont oświetlenia zewnętrznego, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wokół i wewnątrz budynku – zapowiada Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia jest budowa windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych – podkreśla. Przeprowadzony zostanie również remont placu na zapleczu budynku szkoły wraz z jego wygrodzeniem. Prace remontowe według założonego planu mają zakończyć się z końcem roku. Inwestycja kosztować będzie około 2,8 mln zł.

Termomodernizacja szkoły przy ul. Kałusa, biblioteki przy ul. Grzegorzka oraz szkoły muzycznej sfinansowana zostanie z budżetu miasta oraz z dotacji i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oprócz wspomnianych placówek w mieście w tym roku termomodernizacji poddanych będzie jeszcze 7 placówek oświatowych, a 12 zostanie objętych monitoringiem zużycia energii. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja przedsięwzięcia będzie kosztowała prawie 14,2 mln zł. Całość prac zostanie sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy. Miasto natomiast za wykonane roboty będzie płaciło w ratach przez dziesięć lat. W tym czasie firma będzie musiała utrzymać odpowiednie parametry miejskich budynków, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych oszczędności. Obecnie trwają już prace w miejskich przedszkolach nr 7, 32 i 38.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter