Kir Żałobny

Trwa kwalifikacja wojskowa

Trwa kwalifikacja wojskowa

Ok. 600 osób z terenu Rudy Śląskiej bierze udział w kwalifikacji wojskowej. Do tegorocznej są wzywani głównie mężczyźni urodzeni w 1997 roku. Przed komisją lekarską muszą stanąć też kobiety uczące się w szkołach medycznych oraz na kierunkach związanych z weterynarią czy psychologią. Kwalifikacja w mieście potrwa do 9 marca br. Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe.

W tym roku obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1997 roku. Do Komisji powinni się również zgłosić mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy z jakichkolwiek powodów dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej, nie mają określonej zdolności do służby wojskowej i nie posiadają książeczki wojskowej. Zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (szkoły medyczne, weterynaryjne, szkoły o kierunku psychologicznym). 

- Wszystkie osoby, które mają obowiązek zgłosić się w Powiatowej Komisji Lekarskiej, otrzymały wezwania imienne – tłumaczy Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. - Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, a nieodebranie wezwania nie zwalnia z tego obowiązku – podkreśla. Osoba, która otrzyma wezwanie, a z ważnych przyczyn nie będzie mogła zgłosić się w wyznaczonym terminie, może zgłosić się w innym dniu, jednakże tylko do 9 marca br., czyli w okresie, kiedy działa Powiatowa Komisja Lekarska. Żeby ustalić nowy termin zgłoszenia się wystarczy zadzwonić pod numer 32 244-90-18, albo zgłosić się do Urzędu Miasta Ruda Śląska /budynek przy ul. Piotra Niedurnego 46, III piętro pokój 304 lub 307/. Osoba, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Ruda Śląska mieści się w Bielszowicach przy ul. Głównej 11 /na terenie Szpitala Miejskiego/. Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta, tel. 32  244-90-27 lub 32 244-90-18.

Powiatowa Komisja Lekarska orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej i wydaje stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią.  Kategoria „A” oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej, „B” oznacza czasową niezdolność do czynnej służby, kategoria „D” oznacza, że osoba jest niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a „E”, że jest trwale i całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, jak również w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba wezwana do kwalifikacji ma obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej. Od orzeczenia można odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku. Tegoroczna na terenie kraju trwa w sumie 64 dni – od początku lutego do 29 kwietnia br. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską obejmie około 240 tysięcy osób.W Rudzie Śląskiej zakończy się ona wcześniej, bo już 9 marca br., zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej. Z terenu miasta do tegorocznej kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ww. kryteriami powinno stawić się ogółem ponad 600 osób.

Sprawami związanymi z zakładaniem ewidencji wojskowej osobom polegającym temu obowiązkowi i wydawaniem książeczek wojskowych zajmuje się przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie we współpracy z urzędem miasta. Informacje o kwalifikacji wojskowej w formie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego są rozwieszone na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter