Header decorative image
Kir Żałobny

Tramwaj czy autobus?

Tramwaj czy autobus?

Parkingi, remonty chodników i dróg oraz zmiany w organizacji ruchu drogowego - to tematy, które zdominowały kolejne  spotkanie prezydent miasta tym razem z mieszkańcami Rudy. Wiele uwag dotyczyło ul. Piastowskiej i przebiegającego nią torowiska tramwajowego. Mieszkańcy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo poruszania się po tej ulicy i zły stan torowiska. Domagali się wręcz  likwidacji  linii tramwajowej i zastąpienia jej komunikacją autobusową.

- Gliwice zlikwidowały komunikację tramwajową w mieście, dlaczego my nie możemy poradzić sobie z problemem komunikacji tramwajowej? – pytał jeden z mieszkańców. Zdania rudzian na ten temat są jednak podzielone. Część mieszkańców chce korzystać z linii tramwajowych, a część chce zastąpić je autobusami.

Zebrani pytali też o kwestię dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań. – Mamy już Program Ograniczenia Niskiej Emisji, jeszcze w tym roku zostanie opracowany regulamin przyznawania dotacji – wyjaśniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - W przyszłorocznym budżecie miejskim chcemy przeznaczyć około 200 tys. złotych na ten cel – dodała. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zwracana będzie część kosztów wymiany instalacji grzewczej. Co ważne, dofinansowanie nie będzie przyznawane osobom, które inwestycję już wykonały. Żeby bowiem otrzymać zwrot części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej, konieczne będzie podpisanie z urzędem miasta specjalnej umowy. O dofinansowanie likwidacji kotła czy pieca będzie się mógł starać każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, który będzie chciał je zastąpić nowoczesnymi technologami, np. kolektorem słonecznym, pompą ciepła, kotłem gazowymi i olejowym, czy też nowoczesnym kotłem węglowym, spełniającym normy środowiskowe.

Rudzki magistrat szacuje, że do 2020 r. zostanie zrealizowanych 2240 inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Na realizację tych planów miasto będzie starało się o środki zewnętrzne z NFOŚ oraz WFOŚ, co będzie możliwe właśnie dzięki posiadaniu dokumentu jakim jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji .

Mieszkańcy pytali też prezydent miasta o plany remontowe i inwestycyjne w ich dzielnicy. Remonty bieżące w zakresie drogownictwa przeprowadzone w dzielnicy Ruda kosztowały w tym roku 582 tys. zł. Dotyczyły m.in. modernizacji nawierzchni  chodników przy ul. Narcyzów, Norwida oraz nawierzchni ulicy Smołki i Głowackiego. W przyszłym roku planowane są dalsze inwestycje drogowe w tej dzielnicy, m.in. remont chodnika i wykonanie parkingu na ok. 40 samochodów przy ul. Słowiańskiej 3, II etap remontu chodnika przy ul. Norwida, przebudowa mostu nad Bytomką i przebudowa skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Kokotek.

Mieszkańcy Rudy, którzy nie mogli być na dzisiejszym spotkaniu będą mieli okazję zadać pytanie prezydent miasta już jutro w Miejskim Przedszkolu nr 8 w dzielnicy Ruda.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter