Header decorative image
Kir Żałobny

Trakt Rudzki na ostatniej prostej

Trakt Rudzki na ostatniej prostej

Kolejne przestrzenie zielone w Rudzie Śląskiej zostaną zrewitalizowane. To dwie lokalizacje w Orzegowie - Park Młodzieży oraz planty znajdujące się pomiędzy ul. Hlonda a Burloch Areną.

- Podpisana została już umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, a dziś przekazaliśmy plac robót – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest także ostatnią częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r. Na jego realizację miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków unijnych.

W przypadku obu lokalizacji prace polegać będą głównie na nasadzeniach nowych roślin. - Pojawi się ich łącznie blisko 90 tys. Przy okazji odnowionych zostanie część alejek, zainstalowane zostaną nowe ławki oraz oświetlenie - zapowiada prezydent Dziedzic.

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie ponad 6,2 ha przestrzeni parkowych. Większa część dotyczyć będzie Parku Młodzieży, gdzie podczas modernizacji m.in. na nowo zagospodarowana zostanie centralna część parku. - W miejscu starego suchego strumienia znajdującego się w tym miejscu utworzona zostanie rabata z wielokolorowych bylin. Wykorzystane zostaną tam gatunki roślin, które kwitną w różnym czasie, dzięki czemu rabata będzie atrakcyjna przez cały okres wegetacyjny – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Podczas prac w tym parku zabiegom pielęgnacyjnym poddany zostanie znajdujący się tam drzewostan, a drzewa w złym stanie sanitarnym zostaną usunięte. – Dotyczy to przede wszystkim topól, które obumarły ze względu na swój wiek, przez co mogą stanowić potencjalne zagrożenie np. w czasie wichur – podkreśla Michał Pierończyk. - Co ważne, w miejsce starych drzew nasadzone zostaną nowe i będą to gatunki szlachetne – lipy i klony - dodaje.

Prace przy modernizacji orzegowskich plant przy Burloch Arenie oraz Parku Młodzieży zakończyć się mają do końca roku. Ich całkowity koszt wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest także ostatnią częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r.

Sam trakt to ścieżka pieszo–rowerowa, która ma docelowo połączyć obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią Nowego Bytomia i Wirku. Aktualnie w ramach budowy Traktu Rudzkiego prowadzone są jeszcze prace przy rewitalizacji parku przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu. Zakończą się one latem. Obecnie trakt przebiega od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie prowadzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera, a następnie pobiegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, którego rewitalizacja zakończyła się przed kilkoma tygodniami.

Koszt całości budowy Traktu Rudzkiego wraz z wcześniejszymi już zrealizowanymi odcinkami wyniesie ostatecznie ponad 19 mln zł. Na realizację tego projektu miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej realizowana jest jeszcze inna inwestycja z zakresu modernizacji terenów zielonych. Chodzi o przebudowę pl. Niepodległości w Goduli. Zadanie to jest współfinansowane ze środków rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych i ma być zakończone jesienią tego roku.

Logotyp informujący o dofinansowaniu zawiera symbole: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unia Europejska Fundusz Spójności

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter