Kir Żałobny

To już 10 lat

To już 10 lat

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /OIK/ w Rudzie Śląskiej ma już 10 lat. Dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty zorganizowana została konferencja podsumowująca dekadę działalności. Rozmawiano m.in. o prawnych aspektach „niebieskiej karty”, zadaniach policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kierunkach pracy resocjalizacyjnej ze sprawcą przemocy domowej. Uczestnicy zobaczyli też filmy ukazujące realia pracy z osobami pokrzywdzonymi oraz mogli wysłuchać relacji osób doświadczających przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej został utworzony z końcem 2007 roku na bazie Zespołu Readaptacji Psychospołecznej, działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie w ośrodku pracuje 18 osób, z czego 10 to osoby bezpośrednio pracujące z pokrzywdzonymi, tj. psycholodzy, terapeuci i pracownicy socjalni. Na przestrzeni 10 lat ośrodek przyjął około 6 tys. osób, udzielono schronienia blisko 500 rodzinom, wdrożono 255 procedur niebieskich kart, a z usług prawnych związanych z przemocą skorzystało ponad 1500 osób.

Za dotychczasową działalność i dobrą współpracę z ośrodkiem dziękował dziś Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – W szczególności dziękuję Wam za ogromną empatię, życzliwość oraz ofiarność w pracy z drugim człowiekiem. Życzę wszystkiego dobrego na dalsze lata – podkreślał dyrektor.

Podstawą dziesięcioletniego działania ośrodka jest ciągłe poszerzanie metod i form pomocy oraz szukanie dodatkowych funduszy do walki z przemocą w rodzinie w Rudzie Śląskiej. W związku z tym powstał m.in. projekt „Dobre relacje – Zdrowa rodzina”. Przesłany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został laureatem Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017.

Inne projekty realizowane na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych to m.in. „W Rudzie Śląskiej Mocni - bo bez Przemocy”, „Wiedza kluczem w profilaktyce przemocy”, czy „Siła wsparcia”. – Staramy się cały czas obok statutowych zadań wprowadzać nowatorskie metody. Przykładem tego jest WenDO czy warsztaty wielorodzinne. Aby realizować te cele korzystamy z przychylności finansowej miasta oraz posiłkujemy się różnymi dotacjami, np. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi Małgorzata Zegan, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W sumie przez ostatnich 10 lat ośrodek pozyskał ponad 770 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na zadania profilaktyczne, kierowane do klientów oraz zajęcia dla służb, które realizują działania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wydano też m.in. informatory oraz ulotki.

- Analizując ostatnie lata obserwujemy duży wzrost świadomości osób, które doznają przemocy oraz świadków przemocy. To od nich często dostajemy sygnały o tym, że coś się dzieje. Współpracujemy z różnymi organizacjami czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i staramy się zaradzić sytuacji. Wzrost świadomości związany jest w głównej mierze z organizowanymi kampaniami oraz akcjami na rzecz walki z przemocą – podkreśla Małgorzata Zegan. - Można się do nas zgłosić „z drogi”, można się też zapowiedzieć telefonicznie i ustalić termin wizyty czy zgłosić za pośrednictwem pracownika socjalnego. Część osób kierowana jest też przez policję oraz służby, które pracują w ramach niebieskiej karty – dodaje.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny jest cały rok, 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter