Kir Żałobny

Termomodernizacja szpitala na półmetku

Termomodernizacja szpitala na półmetku

Już są widoczne pierwsze efekty termomodernizacji rudzkiego szpitala w Goduli. Prowadzone od kilku miesięcy prace budowlane są już na półmetku. Elewacja placówki z każdym dniem zmienia swój wygląd. Zamontowano już m.in. konstrukcje pod panele słoneczne na budynku A. Zakończenie wartego 6,1 mln zł projektu zaplanowane jest na wiosnę przyszłego roku.

- Obecnie najbardziej zaawansowane prace dotyczą budynku administracji szpitala (budynek D), gdzie docieplono prawie całą elewację i połowę stropodachu, wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne, instalację c.o., wody zimnej i ciepłej oraz kanalizację – mówi Ewa Morcinek-Paliga, kierownik Działu Technicznego Szpitala Miejskiego, koordynator projektu. - W budynku E, gdzie znajdują się poradnie i część administracji, docieplono cały stropodach, wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i instalację c.o., do końca zmierzają prace dociepleniowe elewacji budynku – dodaje. Z kolei w segmencie wejścia głównego do szpitala (budynek C) docieplono stropodach i częściowo elewację, wymieniono instalację c.o. i część stolarki okiennej.

W tej chwili najwięcej prac realizowanych jest w budynku A, gdzie zlokalizowane są: laboratorium analityczne, izba przyjęć, oddział ginekologiczno-położniczy i oddział neonatologiczny. Zakończono tam docieplenie jednej ściany zewnętrznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz instalację c.o. na dwóch kondygnacjach, zamontowano też konstrukcje pod panele słoneczne. Trwa docieplanie kolejnej ściany i dachu, podobnie jak wymiana instalacji c.o. na kolejnych kondygnacjach. W toku jest także remont pomieszczenia wymiennikowni przed zabudowaniem nowego wymiennika ciepła. – Wraz z wykonawcą staramy się tak organizować prace, aby były one możliwie najmniej uciążliwe dla pacjentów – zapewnia Ewa Morcinek – Paliga.

Cały zakres prac obejmuje: docieplenie ścian 5 budynków z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów i stropodachów 4 budynków, wymianę instalacji c.o. w 4 budynkach, instalacji c.w.u. budynków A, B, C, D, E, częściowo budynku F oraz wymianę wymiennika ciepła dla wszystkich budynków, zlokalizowanego w budynku F. - Oświetlenie wewnętrzne 5  budynków zostanie wymienione na energooszczędne, a montaż paneli słonecznych wraz z urządzeniami dla ogrzewania wody umożliwi pozyskiwanie ciepła z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne szpitala – mówi Ewa Morcinek-Paliga.

Po termomodernizacji zmniejszy się zapotrzebowanie szpitala na energię elektryczną i cieplną. – Obniży to zdecydowanie koszty utrzymania szpitala, poprawi się komfort pacjentów i personelu, a także wygląd budynków – wylicza Sławomir Święchowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Jak wynika z przeprowadzonego przez szpital audytu efektywności ekologicznej, roczne oszczędności energii końcowej po zakończonej inwestycji szacowane są na poziomie 43,5 proc., natomiast emisja CO2 ulegnie ograniczeniu o ponad 40 proc. rocznie.

Koszt inwestycji ma wynieść ponad 6,1 mln zł. Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 099 388 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Obecnie realizowana jest druga edycja funduszy EOG, obejmująca lata 2009 - 2014. Szpital zainwestował własne środki finansowe na wymianę instalacji wody zimnej we wszystkich budynkach, gdyż zakres tych prac jest związany bezpośrednio z wymianą instalacji c.w.u., a sama instalacja wymaga już remontu . Na ten cel zabezpieczono w budżecie prawie 560 000 zł.

Złożony przez rudzki szpital projekt został dofinansowany w ramach programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej powstaje również nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii za ok. 4,5 mln zł. Dzięki temu pacjenci wymagający hospitalizacji w ramach oddziału intensywnej terapii nie będą musieli być przekazywani są do szpitali w sąsiednich miastach. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie zlokalizowany wspólnie z Oddziałem Kardiologii na I piętrze pawilonu F w części godulskiej szpitala. Władze Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. chcą, by zakończenie inwestycji nastąpiło do końca listopada tego roku, a sam oddział był gotowy do uruchomienia na początku grudnia, wszystko po to, aby móc przystąpić do kontraktowania świadczeń przez NFZ, które nastąpi najprawdopodobniej z początkiem 2016 roku.

W praktyce Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, będzie stanowił „zabezpieczenie” dla pacjentów takich oddziałów jak: Oddział Ginekologiczno-Położniczy (III stopień referencyjności - leczący pacjentki z ciążą zagrożoną i licznymi patologiami okresu okołoporodowego), Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Laryngologiczny, Oddział Okulistyczny, Oddział Kardiologii, Oddział Neurologii i Udarowy, Oddział Chorób Płuc, Oddział Psychiatrii i Oddziały Chorób Wewnętrznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter