Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Terminy opłat w marcu

Terminy opłat w marcu

Uwaga! Zbliżają się terminy płatności niektórych opłat i podatków

  • do 15 marca należy dokonać opłaty za śmieci segregowane wg nowej stawki - 30 zł od osoby. W przypadku braku segregacji opłata podwyższona wynosi 60 zł. Nowa stawka opłaty śmieciowej obowiązuje w Rudzie Śląskiej od 1 lutego. Przypomnijmy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
  • 15 marca upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego). W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  • 31 marca mija termin płatności opłaty za psa. W tym roku wynosi ona w Rudzie Śląskiej 70 zł. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
  • do 31 marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie zostały objęte przekształceniem w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów komercyjnych. Z kolei właściciele gruntów objętych przekształceniem, którzy nie zdecydowali się na jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej, do 31 marca muszą uregulować należność za 2021 rok.

Przelewem najbezpieczniej!

Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa aktualnie najbardziej bezpieczną formą dokonywania wszelkich płatności jest przelew internetowy. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat znajdują się na: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10812&idmp=1440&r=o

Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z czterech kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II.

Kasy pracują w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 10.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00. Aby z nich skorzystać, nie jest wymagane wcześniejsze umówienie terminu wizyty. Kasy pracują jednak z zachowanie reżimu sanitarnego. Oznacza to, że  ograniczona została liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter