Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Tereny niezamieszkałe poza systemem

Tereny niezamieszkałe poza systemem

Od 1 stycznia 2021 roku większość nieruchomości niezamieszkałych w Rudzie Śląskiej wyłączonych zostanie z miejskiego systemu gospodarki odpadami. Oznacza to, że poza pewnymi wyjątkami, firmy oraz m.in. Rodzinne Ogrody Działkowe będą musiały na własną rękę podpisać umowę z firmą, która odbierze od nich odpady komunalne. - Rozwiązanie takie ma zabezpieczyć przed rezygnacją w dowolnym momencie właścicieli takich nieruchomości z odbioru odpadów przez miasto. Niestety, taką możliwość daje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miasta podjęli rudzcy radni. Przyjęta uchwała określa dokładnie, które nieruchomości niezamieszkałe zostają w systemie, a które nie. Te, z których po 1 stycznia 2021 r. nadal będą odbierane odpady komunalne przez firmę wyłonioną w przetargu przez miasto obejmują tereny miejskie, cmentarze oraz te nieruchomości, na których znajdują się obiekty należące do Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Policji. Na dotychczasowych zasadach odpady komunalne odbierane będą również z lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych (tzw. nieruchomości mieszane). Nic się nie zmieni również w sytuacji właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W tym przypadku odstępstwem będą Rodzinne Ogrody Działkowe.

Jako powód wprowadzenia takiego rozwiązania władze Rudy Śląskiej wskazują niekorzystane dla samorządu zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, umożliwiające właścicielowi nieruchomości niezamieszkałej wyjście z systemu gospodarki odpadami w dowolnym momencie. - Pozostawienie wyboru właścicielom nieruchomości niezamieszkałych może kompletnie zdezorganizować system odbioru odpadów. Gdyby po kolei zaczęły z niego wychodzić firmy, stwierdzając, że warunki im nie odpowiadają, to przez cały pozostały czas trwania umowy z wykonawcą to miasto ponosiłoby koszty związane z „wyrwą” spowodowaną opuszczeniem przez nie systemu. Dlatego wyłączając już na tym etapie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z całego gminnego systemu, będziemy mogli bezpiecznie i rzetelnie oszacować wysokość opłaty śmieciowej – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Okazuje się, że na takim rozwiązaniu mogą skorzystać także właściciele nieruchomości, którzy znajdą się poza systemem, bowiem będą mogli samodzielnie wybrać firmę, która odbierze od nich śmieci, proponując przy tym własne stawki. – Do tej grupy zaliczyć możemy działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Od nowego roku prezesi tych ogrodów będą mogli przy zawieraniu umów na odbiór odpadów komunalnych także decydować o częstotliwości wywozu odpadów i w ten sposób wybrać dla siebie najbardziej optymalne i elastyczne rozwiązanie – wskazuje Krzysztof Mejer.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Rudzie Śląskiej wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. – Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że w pierwszym okresie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które znajdą się poza systemem, mogą podrzucać swoje śmieci innym. Dlatego te miejsca, które nie zostaną objęte odbiorem odpadów komunalnych przez miasto, będą kontrolowane przez straż miejską. Jeżeli właściciel takiej nieruchomości nie będzie miał ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, będzie karany mandatem – zapowiada wiceprezydent. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem to gmina decyduje, czy objąć nieruchomości niezamieszkałe swoim systemem odbioru odpadów. Musi w tym celu wydać stosowną uchwałę, a następnie wybrać w drodze przetargu przedsiębiorcę, który się tym zajmuje. Co istotne, objęcie takich nieruchomości systemem gminnym do tej pory zamykało ich właścicielom możliwość innego zorganizowania odbioru odpadów komunalnych.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, a samorządy dostały rok na dostosowanie się do jej zapisów. Przyjęta na ostatniej sesji Rady Miasta uchwała jest pierwszą z pakietu dotyczących systemu gospodarki śmieciowej, które władze miasta chcą przygotować w związku z nowelizacją prawa krajowego. M.in. planowana jest aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

W Rudzie Śląskiej gminnym systemem gospodarki odpadami objętych jest ok. 4 000 nieruchomości niezamieszkałych. Aktualna umowa z firmą, która zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w mieście, obowiązuje do końca 2020 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter