Header decorative image
Kir Żałobny

Teren po dawnym basenie w Bykowinie zostanie zagospodarowany

Teren po dawnym basenie w Bykowinie zostanie zagospodarowany


- Mamy pomysł na zagospodarowanie terenu po dawnym basenie, tak by służył mieszkańcom całej Bykowiny. Prowadzimy już w tej sprawie rozmowy. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli przedstawić Państwu szczegółowy plan zagospodarowania tego terenu – powiedziała podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami dzielnicy Grażyna Dziedzic. Prezydent Rudy Śląskiej zadeklarowała także, że znajdą się pieniądze na dalszą działalność bykowińskiego Centrum Inicjatyw Społecznych.

Zagospodarowaniem terenu po byłym basenie w Bykowinie żywo zainteresowani są mieszkańcy tej dzielnicy.  – Powstał tu swego czasu plac zabaw, ale wszystko niszczeje. Teren jest zarośnięty i wykorzystywany jako wysypisko śmieci. Wieczorami jest tu bardzo niebezpiecznie – mówiła podczas spotkania jedna z mieszkanek Bykowiny. Prezydent wyjaśniła, że teren ten był już wielokrotnie sprzątany i jedynym rozwiązaniem problemu będzie kompleksowe zagospodarowanie byłego basenu.

Władze miasta rozważają obecnie rożne warianty przywrócenia funkcjonalności temu miejscu. Jednym, z nich jest przekazanie terenu w dzierżawę.  – Potencjalny dzierżawca zobowiązany byłby do dbania nie tylko o budynek w którym prowadziłby działalność gospodarczą, ale i o teren do niego przylegający. Prowadzimy już pewne rozmowy i obiecuję, że na następnym spotkaniu w Bykowinie będę miała dla Państwa dobre wiadomości - mówiła prezydent.

Kolejnym tematem, który poruszyli podczas dzisiejszego spotkania mieszkańcy Bykowiny była dalsza przyszłość miejscowego Centrum Inicjatyw Społecznych. W listopadzie mija bowiem rok od uruchomienia tej placówki. W tym czasie działalność centrum w całości finansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Prezydent uspokajała mieszkańców, że instytucja nadal będzie funkcjonować, a środki finansowe na jej działalność pochodzić będą z różnych środków, m.in. z tzw. "korkowego", czyli opłaty, która pobierana jest od sprzedaży alkoholu. – Już teraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na funkcjonowanie świetlicy przy CIS-ie. W przyszłym roku planujemy przygotować dokumentację techniczną na wykonanie elewacji budynku – zapowiedziała prezydent.

Podobnie jak przy okazji pozostałych spotkań z władzami miasta, mieszkańcy Bykowiny mieli sporo pytań dotyczących, wchodzących w życie 1 lipca 2013 r., nowych zasad gospodarki odpadami. Te które pojawiły się dzisiaj dotyczyły w głównej mierze zasad na jakich odbierane będą odpady z ogródków działkowych. Odpowiadając naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ewa Wyciślik wyjaśniła, że te będą odbierane według zasad dotyczących odbioru odpadów z terenów nie zamieszkałych, na których powstają odpady. Szczegółowo określać to będą podejmowane w najbliższym czasie uchwały Rady Miasta.

Mieszkańcy dopytywali się również, jak zostanie rozwiązana kwestia odbioru odpadów w postaci liści z drzew.  – Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mieli specjalne pojemniki na biomasę. W przypadku budynków wielorodzinnych opadłe liście, jak również  skoszona trawa będą odbierane poprzez podstawienie specjalnych pojemników – wyjaśniała Ewa Wyciślik.

Pozostałe pytania kierowane przez mieszkańców do władz Rudy Śląskiej podczas dzisiejszego spotkania dotyczyły kwestii naprawy chodników, remontów dróg oraz budowy miejsc parkingowych.

Spotkanie Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Bykowiny było kolejnym zorganizowanym w ostatnich dwóch tygodniach. Kolejne - dla mieszkańców Rudy - obędzie się już jutro w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa. Następne i zarazem ostatnie z jesiennych spotkań odbędzie się 5 listopada w Kochłowicach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter