Kir Żałobny

Teraz mieszkańcy!

Teraz mieszkańcy!

Władze miasta kontynuują konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego. Po radnych z założeniami tegoż budżetu zapoznali się mieszkańcy miasta. - Cieszę się, że tak wiele osób przyszło zapoznać się z naszymi propozycjami. Jest to dowód na to, że rudzianie coraz bardziej chcą współdecydować o ważnych dla miasta i jego mieszkańcach sprawach - nie kryła zadowolenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Przygotowany przez prezydent miasta projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego zakłada wydzielenie w przyszłorocznym budżecie miasta puli 2 milionów złotych. O tym, na jaki cel te środki zostaną wydane zdecydują mieszkańcy, a nie władze Rudy Śląskiej. Pieniądze zostaną proporcjonalnie rozdysponowane pomiędzy 4 obszary miasta, które tworzą okręgi wyborcze. 

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mieli sporo zastrzeżeń do takiego podziału środków. Zwracali uwagę, że składane projekty forsowane będą przez najbardziej „ludne” dzielnice. Władze miasta odnosząc się do tych wątpliwości wyjaśniły, że w przypadku niektórych dzielnic ich granice istnieją tylko w sensie historycznym, a jedynym formalnie istniejącym podziałem w mieście są okręgi wyborcze. Poza tym podział 2 mln zł na 11 dzielnic sprawiłby duże ograniczenie finansowe dla składanych projektów.

Podczas spotkania pojawiły się również głosy, że kwota 2 mln zł jest zbyt niska. - Będzie to pierwszy budżet, na który realny wpływ będą mieli mieszkańcy, dlatego zaczynamy od niskiej kwoty – podkreślała skarbnik Rudy Śląskiej Ewa Guziel. -  Jeżeli realizacja pierwszego budżetu zakończy się sukcesem, to w następnych latach budżet obywatelski będzie rósł. Musimy też pamiętać, że rozpoczyna się kolejne rozdanie środków unijnych, dlatego musimy zabezpieczyć też środki na realizację strategicznych inwestycji miejskich z tego źródła – dodała skarbnik.

Wiele pytań, które padły podczas spotkania dotyczyło zasad zgłaszania projektów i sposobu ich wyboru. Sprowadzały się one do tego, że mieszkańcy chcieliby na etapie składania propozycji mieć możliwość zdobycia informacji, czy zgłaszany projekt dotyczy terenów, których właścicielem jest miasto - a tylko takie projekty mogą zostać zrealizowane, czy ktoś inny już nie zgłosił podobnego oraz czy przypadkiem zadanie takie nie będzie realizowane w ramach „ogólnego” budżetu. – Może dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie punktu konsultacyjnego, bądź infolinii, gdzie każdy mógłby takie informacje uzyskać – zaproponowała obecna na spotkaniu radna Anna Łukaszczyk. Władze miasta są przychylne takiemu rozwiązaniu: – Są to ciekawe propozycje. Na pewno weźmiemy je pod uwagę i z pewnością na każdym etapie tworzenia budżetu obywatelskiego będziemy do dyspozycji mieszkańców – zapewniał wiceprezydent Michał Pierończyk, który zwrócił uwagę, że w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego będzie mogła wziąć udział młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

Przypomnijmy, że przygotowany przez władze Rudy Śląskiej projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego zakłada, że już w czerwcu mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje inwestycji, które realizowane będą z wydzielonej puli 2 mln zł. Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź remontów, a osoba zgłaszająca propozycję powinna mieć ukończone 16 lat. Ponadto każdy zgłaszany wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 15 innych mieszkańców.

Kolejnym etapem konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego będzie weryfikacja złożonych propozycji. Dokonywać jej będzie specjalny zespół, który oceniać będzie wnioski pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym. Wyłonione podczas weryfikacji propozycje we wrześniu poddane zostaną pod głosowanie, w którym to mieszkańcy poszczególnych okręgów zdecydują, które z inwestycji będą ostatecznie realizowane w 2014 r.

Po wysłuchaniu opinii mieszkańców kolejnym krokiem w pracach nad budżetem obywatelskim będzie podjęcie przez radnych projektu uchwały w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964–1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym kraju wprowadziło go około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.

Forum mieszkańców, to kolejny pomysł władz miasta na prowadzenie dialogu z mieszkańcami Rudy Śląskiej. W każdy ostatni wtorek miesiąca w sali sesyjnej Urzędu Miasta rudzianie mogą porozmawiać z władzami miasta na jeden z ważnych tematów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter