Kir Żałobny

Tańsze miejsca w żłobku!

Tańsze miejsca w żłobku!

22 złote miesięcznie będą płacić w 2022 roku rodzice za miejsce dziecka w żłobkach miejskich w Rudzie Śląskiej. Co prawda opłata za korzystanie z placówki wzrośnie od 1 stycznia 2022 r. o 60 złotych miesięcznie i wyniesie 422 złote, ale kwota ta nie obciąży rodzinnych budżetów. Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (RKO) przewiduje, że na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesięcy przyznanych zostanie 12 tys. złotych. Natomiast tym, których nie obejmie kapitał opiekuńczy, będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt w żłobku w wysokości 400 złotych miesięcznie. Przypomnijmy, że aż 78% kosztów utrzymania żłobków miejskich finansowanych jest z budżetu miasta. W 2022 roku zarezerwowano na ten cel prawie 3,3 mln złotych.

- Utrzymanie żłobków jest coraz droższe – tłumaczy wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Składa się na to wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, cen energii, materiałów i usług, stąd dzisiejsza uchwała. Trzeba jednak podkreślić, że w praktyce rodzice będą płacili mniej i pobyt każdego dziecka w żłobku będzie dofinansowywany – mówi.

Od przyszłego roku będzie obowiązywać ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (RKO). Przewiduje ona, że na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do ukończenia 36 miesiąca życia, rodzice otrzymają dodatkowe świadczenie w łącznej wysokości 12 tys. zł brutto. Wniosek o RKO rodzice będą mogli składać bezpośrednio do ZUS od kwietnia 2022 r., wyłącznie w postaci elektronicznej. Świadczenie będzie wypłacane tylko na konta bankowe rodziców co miesiąc przez dwa lata po 500 złotych lub miesięczne przez rok w wysokości 1 tys. złotych. Wypłaty z RKO obejmą wtedy zaległe miesiące, od stycznia 2022 r. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Powyższa ustawa zakłada także, że od 1 stycznia 2022 roku rodzicom każdego pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie uczęszczającego do żłobka i któremu nie został przyznany kapitał opiekuńczy, przysługuje dofinansowanie w wysokości 400 zł miesięcznie. Obejmie ono dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym kończą 3 lata. Z tego dofinansowania skorzystają również dzieci, które kwalifikują się do RKO, w okresie poprzedzającym 12. miesiąc życia i po 36. miesiącu, jeśli tylko uczęszczają w tym czasie do żłobka. 400 złotych będzie wypłacane na wniosek rodzica przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na konto organu prowadzącego placówkę.

Trzeba zaznaczyć, że dofinansowanie kosztów obejmie nie tylko dzieci uczęszczające do żłobków miejskich, ale również prywatnych. Jeśli rodzice chcą zostawić dziecko pod opieką dłuższą niż 10 godzin dziennie będą płacić 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki.

Z kolei opłata za wyżywienie dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat w przyszłym roku będzie wynosić 6,50 zł, tj. 20 groszy więcej niż w roku 2021. Menu musi być zgodne z obowiązującymi normami żywienia przewidzianymi dla dzieci do lat 3, a także oczekiwaniami rodziców. - Diety dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi ustalane są indywidualnie, w porozumieniu z rodzicami – zaznacza Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. - W przygotowaniu takich dań stosowane są droższe składniki, np. mleko bezglutenowe czy bezlaktozowe, dlatego opłata jest wyższa. Maksymalnie może wynosić 15 złotych za każdy dzień pobytu – tłumaczy.

Przypomnijmy, że opłaty uiszczane przez rodziców wynoszą tylko 22% kosztów utrzymania żłobków. Pozostałych 78% jest finansowanych z budżetu miasta. Miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego to obecnie ok. 1800 złotych na miesiąc. W budżecie miasta na 2022 rok na funkcjonowanie miejskich żłobków łącznie zabezpieczono prawie 3,3 mln zł. Trzeba zaznaczyć, że żłobki miejskie funkcjonują nieprzerwanie przez 12 miesięcy w roku. Nie ma znaczenia, czy dziecko w pełni korzysta z usług placówki, czy tylko częściowo.

W Rudzie Śląskiej działają obecnie dwa żłobki miejskie: Żłobek Miejski przy ulicy 1 Maja 286 wraz z drugim oddziałem przy ulicy Piasecznej 2 oraz Żłobek Miejski „Misiakowo” przy ulicy Kościelnej 35. Dysponują one łącznie 154 miejscami dla dzieci. Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka miejskiego w Rudzie Śląskiego znajduje się m.in.: zamieszkanie na terenie miasta, zatrudnienie rodziców, orzeczona niepełnosprawność u dziecka, wychowywanie przez samotnego rodzica, pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą zapisać dziecko do żłobka w dowolnym momencie roku poprzez system elektroniczny, który funkcjonuje w mieście od dwóch lat. Najlepiej zrobić to zaraz po nadaniu dziecku numeru PESEL.

Na terenie miasta funkcjonują także placówki prywatne. Obecnie to 9 żłobków, które dysponują 267 miejscami oraz 4 kluby malucha z 83 miejscami. Informacje o liczbie oraz dostępności wolnych miejsc można sprawdzać na bieżąco na portalu informacyjno-usługowym Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl), prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter