Kir Żałobny

Życzenia barbórkowe przed szychtą

Życzenia barbórkowe przed szychtą

Z okazji zbliżającej się Barbórki prezydent Rudy Śląskiej złożyła dziś rano, o godz. 6:00 w cechowni ruchu „Bielszowice” kopalni „Ruda” życzenia górnikom zjeżdżającym do pracy na poranną „szychtę”. Tradycyjnie Grażyna Dziedzic życzyła górnikom tyle samo wyjazdów co zjazdów oraz opieki świętej Barbary, patronki górników i Rudy Śląskiej. W kolejnych dniach prezydent spotka się z górnikami ruchu „Halemba” i KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” oraz z pracownikami ruchu „Pokój”.

Szczęść Boże Braci Górniczej! Tradycyjne jestem  tu z wami, żeby złożyć wam życzenia z okazji święta patronki górników i naszego miasta. Niech św. Barbara czuwa nad wami, waszymi rodzinami i naszym miastem - mówiła dziś do zebranych w cechowni Ruchu „Bielszowice” Grażyna Dziedzic.

Ruch „Bielszowice” kopalni „Ruda” był pierwszym zakładem, który odwiedziła prezydent miasta przed Barbórką. Jutro o tej samej porze spotka się z górnikami ruchu „Halemba”, w piątek odwiedzi KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”, a w sobotę pracowników ruchu „Pokój”.

Poranne spotkania Grażyny Dziedzic z górnikami w okolicach ich święta stały się już tradycją. Grażyna Dziedzic odbywa barbórkowe wizyty na kopalniach od początku swojej prezydentury. – Uważam to za mój obowiązek. Wiadomo jak ciężką i niebezpieczną pracę górnicy wykonują, poza tym warto przy okazji tego święta pamiętać, ile miasto i mieszkańcy zawdzięczają górnictwu – podkreśla prezydent Dziedzic.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, zatrudnia 6 546 osób, z czego 5 209 „pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2 887 osób, w tym 2 279 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba zatrudnionych jest 2 386 pracowników, z czego 1 830 „pod ziemią”. W Ruchu Pokój zatrudnione są 1 273 osoby, w tym 1 100 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km², w tym ponad połowę, bo 57 km², stanowi obszar Ruchu Halemba.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter