Header decorative image
Kir Żałobny

Szpital na prostej

Szpital na prostej

Realizowany od trzech lat przez zarząd rudzkiego Szpitala Miejskiego program naprawczy zaczyna przynosić efekty. Placówka z powodzeniem sięga po środki unijne oraz konsekwentnie kupuje nowy sprzęt i wyposażenie oraz remontuje kolejne pomieszczenia szpitala. W ostatnich 3 latach szpital wzbogacił się w nowy sprzęt medyczny o wartości ponad 4,2 mln złotych. - To co się dzieje w rudzkim szpitalu miejskim jest dowodem na to, że dobra współpraca na linii szpital-miasto gwarantuje jego stabilne funkcjonowanie i daje szerokie możliwości rozwoju – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Rudzki szpital może się pochwalić pozyskaniem 730 tys. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL, które zostały wykorzystane na informatyzację szpitala. - W latach 2011-2013 doposażyliśmy naszą placówkę w sprzęt medyczny za ogólną kwotę ok. 4,25 mln zł, z czego 1,6 mln zł. otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wylicza Sławomir Święchowicz, prezes szpitala. – Jednocześnie ograniczyliśmy straty związane z częstymi awariami sprzętu i aparatury medycznej, np. tomografu komputerowego. Także w ciągu ostatnich kilku miesięcy szpital zrealizował szereg inwestycji poprawiających funkcjonalność oddziałów oraz podnoszących ich estetykę. Za ponad 49 tys. wyremontowano pomieszczenia, w których myje się inkubatory. Przeprowadzono remont ostatniej kondygnacji budynku E, gdzie mieszczą się poradnie przyszpitalne, a także remont klatek schodowych. – Na naszych pacjentów czekają funkcjonalne sanitariaty, bezpieczne korytarze i odpowiednio wyposażone gabinety lekarskie – wylicza Sławomir Święchowicz. – Wartość robót w zakresie remontu poradni zamknęła się w kwocie 322,5 tys. – mówi prezes.

Szpital kończy obecnie remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. – Zakończono remont sal chorych i przyległych do nich sanitariatów, korytarza i pokoju zabiegowego – informuje Święchowicz. Pacjenci przebywają teraz w jasnych salach z nowymi wykładzinami i mają do dyspozycji wygodne łazienki. - Kończymy remont pokoju zabiegowego oraz pomieszczeń dla pacjentów po operacjach i wymagających stałego nadzoru pielęgniarskiego – mówi.  W trakcie remontu jest jeszcze nowa kuchnia oddziałowa i pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Wartość wszystkich robót obejmujących pomieszczenia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Otolaryngologicznego, który tu znajdzie nową lokalizację, wyniesie ponad 500 tys. złotych. Nowe sanitariaty znajdują się także przy wejściu głównym do szpitala. Dodatkowe pomieszczenia oddano do dyspozycji dla Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, gdzie pacjenci będą korzystać z nowych sal do zajęć terapeutycznych. Do inwestycji planowanych na ten rok należy remont pokryć dachowych łączników pomiędzy budynkami Ai F, działania termomodernizacyjne, w tym kolejna rozbudowa Ośrodka Perinatologii.


- Odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie przyznawanych szpitalowi środków pozwoliło uzyskać bardzo wysoki poziom np. Ośrodka Perinatologicznego, który jest wiodącym ośrodkiem tego typu w województwie – mówi prezydent Dziedzic. – Jako pierwsi w regionie mieliśmy Bank Mleka, realizujemy także szereg programów zdrowotnych, np. leczenie zaćmy, czy Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc – dodaje. Remonty przeprowadzone w Szpitalu Miejskim zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez miasto poprzez dokapitalizowanie spółki. W 2012 i 2013 przekazano blisko 1 mln złotych na poprawę płynności finansowej oraz zakup sprzętu i ok. 160 tys. na realizację okulistycznych świadczeń medycznych.


W Rudzie Śląskiej funkcjonuje obecnie 10 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 7 Przychodni Rejonowych, Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia Medycyny Szkolnej oraz Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej. Zatrudnionych jest w nich 154 lekarzy na pełny etat, 78 na etat niepełny oraz 51 osób, które mają wykształcenie medyczne-specjalistyczne. Oprócz tego rudzianie mogą leczyć się w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, których jest 9. – Chcemy, żeby rudzkie placówki zdrowia rozwijały się, poszerzały swoją ofertę i oferowały opiekę najwyższej jakości – podkreśla, prezydent Grażyna Dziedzic. Wszyscy pracownicy tych placówek będą w najbliższą sobotę obchodzić Światowy Dzień Służby Zdrowia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter