Header decorative image
Kir Żałobny

Szpital dostanie pieniądze na inwestycje

Szpital dostanie pieniądze na inwestycje

Ponad 3,3 mln zł na inwestycje otrzyma jeszcze w tym roku rudzki szpital z budżetu miasta. Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic rudzcy radni podjęli uchwałę o dokapitalizowaniu spółki. Pieniądze przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń pod laboratorium analityczne, zakup sprzętu medycznego oraz modernizację sieci komputerowej. To nie koniec planów inwestycyjnych w rudzkim szpitalu. Władze placówki chcą jeszcze m.in. wybudować nowy budynek w Goduli dla poradni przyszpitalnych oraz wyremontować i poddać termomodernizacji pawilony A i B bielszowickiej części szpitala. Mieszczą się w nich oddziały psychiatryczne oraz pediatria.

- Miasto, jako właściciel szpitala, nie może pozwolić sobie na zaniechanie inwestycji w placówce. Gdyby tak się stało, to majątek szpitala uległby dekapitalizacji i co za tym idzie obniżyłby się poziom świadczonych tam usług – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Warto podkreślić, że w ostatnich latach za każdym razem, gdy przekazywane były środki na szpital, Rada Miasta podejmowała jednomyślnie uchwały w tej sprawie, co świadczy o zrozumieniu radnych dla tych działań – dodaje.

Środki w wysokości 3,3 mln zł, o które podwyższony zostanie kapitał zakładowy szpitala, w całości przeznaczone zostaną na inwestycje i to jeszcze w tym roku. Najistotniejszym zadaniem będzie remont pomieszczeń jednej kondygnacji budynku „E” szpitala w Goduli na potrzeby laboratorium analitycznego. Ponadto ze środków tych m.in. zmodernizowana zostanie sieć komputerowa szpitala, przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń piwnicznych budynku „D” oraz remont pomieszczeń apteki i dostosowanie ich do aktualnych wymagań. Dodatkowo pieniądze przeznaczone zostaną na nowy sprzęt medyczny, który częściowo już został zakupiony. Chodzi tu m.in. o: inkubator hybrydowy z wyposażeniem, lampy operacyjne 2-czaszowe, zestaw artroskopowy, respiratory, czy aparat do znieczulenia.

- To tylko niewielka część planu inwestycyjnego szpitala, który chcemy realizować w najbliższych latach. Oprócz poważnych inwestycji na bieżąco realizowane są też remonty pierwszej potrzeby - odmalowywane są pomieszczenia, korytarze i sale szpitalne. Już we wrześniu powinno być gotowe odnowione wejście do szpitala. Nowy i estetyczny wygląd zyska też hol główny, który najlepsze lata ma już za sobą - podkreśla dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Jak zapowiadają władze spółki, również w przyszłym roku placówkę czekają duże inwestycje. Jedna z nich to termomodernizacja pawilonów A i B bielszowickiej części szpitala. – Pierwszy z nich znajduje się w opłakanym stanie. Po modernizacji będzie przeznaczony na rehabilitację. Ta jest niezbędna ze względu na potrzeby naszych oddziałów zabiegowych, a także potrzeby osób starszych z Rudy Śląskiej. W drugim budynku, po odnowieniu, rozszerzymy działalność szpitala w zakresie psychiatrii. Z kolei funkcjonującą tam pediatrię przeniesiemy na Godulę – tłumaczy prezes Adamek.

Kolejna przyszłoroczna inwestycja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli na wykonanie klimatyzacji na piętrze oddziału chirurgii i bloku pooperacyjnego w Goduli. Ponadto szpital zamierza zakupić kolejny sprzęt medyczny dla oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologii. Zdecydowanie największą planowaną inwestycją jest budowa nowego budynku w Goduli, w którym miałyby się mieścić poradnie przyszpitalne z zapleczem zabiegowym. W założeniu ma on być połączony z istniejącym obiektem. W budynku miałoby się też znajdować specjalistyczne ambulatorium.

Co istotne, na wszystkie wymienione zadania władze szpitala zamierzają pozyskać środki unijne. Chodzi o ponad 20 mln zł dofinansowania. Całość inwestycji ma z kolei kosztować 28 mln zł. – Złożyliśmy łącznie cztery wnioski o dofinansowanie. Konkursy mają się rozstrzygnąć pod koniec roku. Na razie wiadomo, że wniosek dotyczący instalacji fotowoltaicznej otrzymał już pozytywną ocenę formalną – wylicza dr Katarzyna Adamek.

W latach 2011 – 2016 z budżetu miasta przeznaczono na rozwój szpitala blisko 13 mln zł. Rocznie w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej hospitalizuje się ok. 20 tys. pacjentów i udziela się ponad 40 tys. porad w ramach Izby Przyjęć. W oddziałach zabiegowych rudzkiej placówki rocznie wykonuje się ok. 4,1 tys. operacji. W szpitalu funkcjonuje Oddział Ginekologiczno-Położniczy, który posiada jako jeden z nielicznych w regionie III stopień referencyjności i zabezpiecza pacjentki z najcięższą patologią ciąży i płodu z całego województwa.

Przypomnijmy, że w opublikowanej na początku lipca przez Narodowy Fundusz Zdrowia liście placówek medycznych tworzących tzw. sieć szpitali, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej znalazł się w grupie szpitali I stopnia. Ma jednak zapewnione finansowanie dla części oddziałów przynależnych do II stopnia. Co ciekawe, rudzki szpital spełnia wszystkie wymagania kwalifikujące dla szpitali II stopnia, poza kryterium dodatkowym - posiadania w okresie co najmniej 2 lat kalendarzowych umowy z NFZ na świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Rudzka placówka umowę taką posiada, ale od września 2016 roku. Dlatego też w przypadku oddziałów: kardiologicznego, otolaryngologicznego oraz chorób płucz pododdziałem chemioterapii, a także poradni okulistycznej, kardiologicznej i otolaryngologicznej szpital będzie musiał wystartować w konkursie na świadczenia medyczne.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter