Kir Żałobny

Szkolna unia

Szkolna unia


Za blisko 2,5 miliona złotych rudzkie szkoły realizują w tym roku projekty dofinansowane przez Unię Europejską. To dzięki nim nauczyciele podwyższają kwalifikacje, uczniowie mają okazję poznawania innych kultur, szlifowania swoich umiejętności, a szkolne budynki są coraz lepiej wyposażone.

Jednym z przykładów owocnej współpracy jest projekt, którego pomysłodawcą i liderem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej. Od poniedziałku w szkole gości 50-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Włoch, Francji, Turcji i Czech, którzy przyjechali podsumować projekt „Poszukiwanie regionalnych skarbów”, który był realizowany w ramach europejskiego Programu Comenius. Podczas 2-letniego przedsięwzięcia młodzież miała okazję poznawać regionalne atrakcje każdego z partnerów, uczestniczyć w specjalnie organizowanych zajęciach lekcyjnych, pokazach sportowych, czy programach artystycznych. Podczas wizyty goście mogli uczestniczyć w  lekcji gotowania po śląsku, plenerze fotograficznym oraz mieli okazję odwiedzenia Muzeum w Oświęcimiu.

Innym przykładem efektywnego wykorzystania unijnych środków jest lizbońska przygoda grupy 20 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Przez trzy tygodnie odbywali  oni praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach stolicy Portugalii. Ich przygoda była możliwa dzięki uczestnictwu w Programie „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci, którego założeniem jest umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji językowych dla podniesienia atrakcyjności i mobilności na rynku pracy. – Uczniowie zawodów: technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa i technik ekonomista mieli szansę poznać specyfikę branży gastronomiczno-hotelarskiej w Portugalii i skonfrontować posiadaną wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie nauki w szkole – mówi Wiesława Cyganek z ZSP nr 2, koordynatorka projektu. – Warto podkreślić, że każdy z uczestników posługiwał się językiem angielskim, który przed wyjazdem był szlifowany z native speakerem. Wyjazd ten dla większości uczestników  był pierwszą podróżą zagraniczną, po raz pierwszy lecieli samolotem. Cudownie było obserwować ich przemianę, kiedy z każdym dniem otwierali się na nową kulturę, nabierali pewności siebie i swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. Stali się prawdziwymi Europejczykami – podkreśla koordynatorka. Obecnie kolejna grupa uczniów przygotowuje się do wyjazdu do Lizbony na podobne praktyki zawodowe.

W  latach 2013-2015 uczniowie ZSP nr 2 będą mieli możliwość wyjechać na praktyki zawodowe do Granady w Hiszpanii, ponieważ kolejny projekt uzyskał dofinansowanie Narodowej Agencji w Warszawie. – Cieszę się, że nasze placówki oświatowe są tak aktywne w pozyskiwaniu funduszy unijnych – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Musimy jak najszerzej czerpać z takich dotacji przede wszystkim z myślą o naszych dzieciach, które, jak zawsze podkreślam, są przyszłością nas wszystkich – dodaje prezydent miasta.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter