Header decorative image
Kir Żałobny

Szkolenie dla mikroprzesiębiorstw

Szkolenie dla mikroprzesiębiorstw

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Efektywne zarządzanie finansami firmy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników.

Ramowy program kursu:
1.Charakterystyka i regulacje prawne mikroprzedsiębiorstwa
3. Kadry i płace
2. Podatki w mikroprzedsiębiorstw
4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa - planowanie i zarządzanie
5. Monitorowanie i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
6. Ryzyko działalności gospodarczej

Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają właścicieli, wspólników i pracowników mikroprzedsiębiorstw:
- zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 pracowników posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego,.
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 2 milionów euro.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały ze wsparcia pomostowego w ramach projektów z Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL

Uczestnikami szkolenia mogą być:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- właściciela, pełniącego  funkcję kierownicze, wspólnicy
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Miejsce prowadzenia szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego Bytom ul. Powstańców Śląskich 6.

Stała rekrutacja do udziału w szkoleniu prowadzona jest w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu - tel. 32 281 4337, kom. 697 818 591.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter