Kir Żałobny

Szkolenia językowe i komputerowe dla pracujących

Szkolenia językowe i komputerowe dla pracujących

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie "Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które:

 • pracują,
 • są wieku 18 lat i więcej,
 • mieszkają i/lub pracują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,
 • chcą z własnej inicjatywy wziąć udział w szkoleniach.

Uwaga: aby uczestniczyć w projekcie należy spełnić wszystkie wymienione kryteria formalne!

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym: elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach.
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych: modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi: zarządzanie czasem i zadaniami na home office, przygotowywanie i organizacja miejsca pracy, komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina, cyberbezpieczeństwo, praca na wspólnych plikach.

Kandydatki / kandydaci mogą wziąć udział w dwóch formach wsparcia z zastrzeżeniem, iż tematy szkoleń nie będą się pokrywać.

Realizacja szkoleń: zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-osobowych, maksymalnie 12-osobowych, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny:

 • szkolenia do wyboru: rano, po południu, weekendowo, w trybie stacjonarnym, zdalnym w czasie rzeczywistym lub hybrydowym,
 • uczestniczki / uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,
 • każda/każdy uczestniczka/uczestnik projektu po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC),
 • uczestniczki / uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

Aby wiąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie projektu "Bez barier, bez granic".

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter