Header decorative image
Kir Żałobny

Szkolenia dla młodych z PO WERem

Szkolenia dla młodych z PO WERem

Jeszcze tylko 16 miejsc czeka na młode osoby zainteresowane szkoleniami zawodowymi organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. - Zapraszamy osoby bezrobotne, które stawiają na wiedzę, edukację i rozwój – mówi Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor placówki. – Proponujemy bezpłatne szkolenia zawodowe, na czas którego zapewniamy stypendium szkoleniowe- dodaje.

Oferta skierowana jest do osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, które są zarejestrowane w rudzkim PUP i spełniają definicję NEET. Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)” odbywają się na np. podstawie umowy trójstronnej, która szczegółowo określa zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, na podstawie których instytucja szkoleniowa przygotowuje odpowiedni program kształcenia. Równocześnie umowa zobowiązuje pracodawcę do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu.

Szkolenia są również realizowane na podstawie bonu szkoleniowego. Jest on gwarancją skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenia kosztów, które poniesione zostaną w związku z podjęciem szkolenia, w przypadku gdy osoba bezrobotna znalazła pracodawcę chętnego do zatrudnienia jej, po zdobyciu umiejętności i kwalifikacji, wymaganych na danym stanowisku pracy. Szkolenia powinny się odbywać w instytucji szkoleniowej, która jest wpisana w Rejestr Instytucji Szkoleniowych. Taki rejestr jest dostępny na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


Podczas szkolenia uczestnik otrzymuje stypendium. Jego wysokość jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Jeśli szkolenie trwa min. 150 godzin miesięcznie stypendium wynosi 120% zasiłku, czyli ok. 980 złotych. Warto podkreślić, że wśród 114 osób, które z ubiegłym roku uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej 78 z nich podjęło zatrudnienie.


Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dysponuje środkami na organizację szkoleń w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter