Header decorative image
Kir Żałobny

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw

Kolejne bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Uczestnikami kursów mogą być mikroprzedsiębiorstwa, a w szczególności:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- właściciele pełniący  funkcje kierownicze, wspólnicy,
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Kursy oraz doradztwo w zakresie: „Efektywne zarządzanie finansami firmy” i „Skuteczne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”.

Czas trwania: 48 godzin szkolenia oraz średnio 6 godzin doradztwa na osobę.

Miejsce szkolenia: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36.

Bliższe informacje jak również rekrutacja do udziału w szkoleniu: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu pod numerem tel. 32 281 43 37 oraz 697 818 591.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały ze wsparcia pomostowego w ramach projektów z Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter