Kir Żałobny

„Szkoła Życia” z grantem Fundacji ING Dzieciom

„Szkoła Życia”  z grantem Fundacji ING Dzieciom

Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej wygrała grant Fundacji ING Dzieciom. Placówka pozyskała 6000 zł dotacji. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup dużej altany wraz z wyposażeniem oraz utworzenie ścieżki sensorycznej. Nowy obiekt będzie miejscem organizacji spotkań i różnego rodzaju warsztatów. Do tej pory placówka pozyskała ze środków zewnętrznych kilkaset tysięcy złotych.

Nowa altana stanęła w ogrodzie szkolnym i będzie służyć przedszkolakom i uczniom jako miejsce aktywności, przede wszystkim o charakterze ekologicznym. – Planujemy warsztaty m.in. z przygotowania sadzonek i wysiewu nasion, prelekcje, ale także spotkania integracyjne i zabawy – mówi Wojciech Fijałkowski, koordynator projektu. – Mamy również nadzieję, że będziemy mogli organizować cykliczne spotkania np. kulinarne czy taneczne, które będą prowadzić nauczyciele, a także specjaliści spoza szkoły – dodaje. Pierwsze zajęcia dla dzieci przeprowadzili wolontariusze Fundacji ING Dzieciom. Oprócz altany zakupiono też materiały niezbędne do utworzenia ścieżki sensorycznej wraz z sadzonkami drzew i kwiatów przeznaczonych na rabatę sensoryczną.

Szkoła stale pozyskuje środki zewnętrzne, w ramach programów unijnych, grantów i konkursów. Do tej pory pozyskano środki m.in. na całkowite wyposażenie gabinetu psychologa, pedagoga i logopedy, a także pracownię gospodarstwa domowego. Powstała profesjonalna sala do Terapii SI, a dzieci z problemami w komunikowaniu się otrzymały nowoczesny sprzęt komunikacyjny. Zakupiono również szereg pomocy dla dzieci, sprzęt sportowy i specjalistyczny, wspierający edukację i terapię uczniów. Doposażono również sale dla najmłodszych dzieci. Z dotacji organizowane są też zajęcia pozalekcyjne czy wycieczki. - Na przestrzeni ostatnich lat pozyskaliśmy ogromne pozabudżetowe wsparcie finansowe, ale jest jeszcze wiele do zrobienia – zaznacza Wojciech Fijałkowski. Warto dodać, że przy szkole działa drużyna harcerska, klub sportowy, Koło Olimpiad Specjalnych, Integracyjny Zespół Tacy Sami oraz zespół Happy.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna w Rudzie Śląskiej – Wirku, czyli „Szkoła Życia” im. św. Łukasza jest placówką edukacyjną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Szkoła została otwarta we wrześniu 1992 roku dzięki współpracy z miastem partnerskim Rudy Śląskiej – Papenburgiem. Za patrona obrała św. Łukasza na wzór ośrodka St. Lukas Heim. W pierwszym roku szkolnym uczyło się tutaj 58 dzieci, ale z roku na rok liczba ta się zwiększała. W tym roku szkolnym do placówki uczęszcza 104 podopiecznych. Wysoka liczba uczniów spowodowała konieczność rozbudowania obiektu. W roku 1994 dobudowano salę gimnastyczną, a w 2003 nowy pawilon rehabilitacyjny. Z kolei w 2010 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, w którym znalazły się nowoczesne pracownie i sale dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Natomiast od 2012 roku w placówce działają również grupy przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła posiada zaplecze techniczne, które nie tylko pomaga w pracy nad poprawą sprawności fizycznej, ale również sprzyja integracji, kształtowaniu postaw prospołecznych i odnajdywaniu się w społeczności. Warto dodać, że szkoła prowadzi również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Obejmują one dzieci od chwili wykrycia ich niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w placówce.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 9 placówek oświatowych typu specjalnego. Są to: MP 12 z oddziałami integracyjnymi, MP 43 z oddziałami specjalnymi, MP 47 z oddziałami integracyjnymi, SP 11 specjalna, SP 12 specjalna, SP 13 z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, SP sportowa 15 z oddziałami integracyjnymi, SP 35 specjalna oraz ZS 7 specjalnych. Działa również Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz dwa Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, z którymi od lat Szkoła Życia ściśle współpracuje. Absolwenci placówki mogą rozwijać swoje zdolności w Warsztatach Terapii Zajęciowych, które mieszczą się w strukturach Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter