Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Szkoła Podstawowa nr 21 w projekcie monitoringu zużycia energii

Jezdnia, przejście dla pieszych, budynek z napisem "Szkoła Podstawowa nr 21 w Rudzie Śląskiej", drzewa.

Szkoła Podstawowa nr 21 w Rudzie Śląskiej jest jednym z 27 obiektów w województwie, w których monitorowane będzie zużycie energii w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Na podstawie tych danych opracowane zostaną modele zrównoważonego budownictwa, które następnie zostaną wdrożone w pięciu wybranych obiektach.

- Kwestia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej ma dwa ważne aspekty. Pierwszy to oczywiście ekologia i wyzwania, które stoją przed nami w zakresie ochrony środowiska. Ale nie mniej ważna jest sprawa kosztów, które możemy ograniczyć zmniejszając energochłonność budynków – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Działanie dotyczące wypracowania modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej ma zmniejszyć negatywny wpływ tych budynków na środowisko. Pierwszym etapem było wypełnienie przez gminy opracowanej przez Politechnikę Śląską ankiety zużycia energii w budynkach. Po analizie ponad 150 zgłoszonych ankiet zarekomendowano 27 obiektów do prowadzenia monitoringu zużycia energii, wśród nich wybudowaną pod koniec XIX w. Szkołę Podstawową nr 21 w Rudzie Śląskiej.

Monitoring efektywności energetycznej polega na montażu wielu typów czujników, dzięki którym będzie można określić zapotrzebowanie na energię poprzez m.in. pomiar temperatury w wybranych pomieszczeniach, stężenia dwutlenku węgla, liczby wejść i wyjść z obiektu, pomiar zużycia energii elektrycznej, ilości wytwarzanej energii w przypadku paneli fotowoltaicznych oraz energii cieplnej dla kolektorów. Co istotne, każdy może śledzić wyniki pomiarów na stronie internetowej projektu.

Zebrane dane posłużą specjalistom z Politechniki Śląskiej do opracowania modeli zrównoważonego budownictwa dla badanych budynków. Następnie wybrane zostanie 5 obiektów, w których modele zostaną wdrożone. Modelowe budynki będą zlokalizowane w każdym z czterech subregionów, implementacja nastąpi także w jednym obiekcie we własności Województwa Śląskiego. W zakresie prac znajduje się np.: wykorzystanie w budynkach odnawialnych źródeł energii, wprowadzanie zielonych dachów i elewacji, technologii wpływających na redukcję energii, montaż fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, projektowanie elewacji wentylowanych, żaluzji fotowoltaicznych lub szyb grzewczych.

- Działanie, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa nr 21, nie jest jedynym rudzkim akcentem w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit”. Pocynkowa hałda przy ul. Niedurnego została zakwalifikowana jako lokalizacja jednego z czterech demonstracyjnych wdrożeń, mających na celu zwiększenie powierzchni obszarów zielonych na terenie województwa – przypomina wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

Projekt zintegrowany „Śląskie. Przywracamy błękit” jest realizowany przez Województwo Śląskie jako beneficjenta koordynującego. Jego głównym celem jest kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza. W tym celu zbudowano partnerstwo 90 podmiotów: Województwa Śląskiego, 80 gmin, Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu, czterech związków subregionów, Politechniki Śląskiej, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logotypy: Śląskie Przywracamy błękit, Life, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwo Śląskie

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter