Header decorative image
Kir Żałobny

Szkoła humanitarna w Rudzie Śląskiej

Szkoła humanitarna w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zakwalifikował się do udziału w „Szkole Humanitarnej”. Rudzka placówka oświatowa znalazła się na liście 20 szkół wybranych z terenu całej Polski do tego wyjątkowego projektu, a jej przedstawiciele od piątku uczestniczą w trzydniowym szkoleniu w Ośrodku Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polska Akcja Humanitarna (PAH).

„Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny, który Polska Akcja Humanitarna kieruje do różnego typu szkół w Polsce. - Chcemy uczestniczyć w projekcie, ponieważ zyskamy nowe doświadczenia w pracy w grupie. Możemy poznać nowych ludzi i zawęzić nasze relacje z drugim człowiekiem. Uzyskaną wiedzę ze szkolenia pragniemy przekazać naszym koleżankom i kolegom, aby móc utworzyć Klub Szkoły Humanitarnej w naszej szkole - przekonują dwaj licealiści z klasy pierwszej rudzkiego ZSO nr 3.

Dzięki obecności w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę o globalnych powiązaniach społecznych, ekonomicznych i kulturowych między mieszkańcami globalnego Południa czyli państw Afryki, Azji, Afryki i Ameryki Południowej a globalną Północą, do której zalicza się też Polska. Zwiększa się ich świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią, nie tylko na poziomie lokalnym, ale w głębszym, globalnym wymiarze.

 – Szkoła Humanitarna pokazuje, jak bardzo dzisiejszy świat jest powiązany i co my, mieszkańcy krajów Północy możemy zrobić dla ludności krajów Południa – mówi o projekcie Olga Mielnikiewicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. – Czasem wpłacamy datek i myślimy, że jesteśmy zwolnieni z pomagania. Nasz projekt ma na celu sięganie głębiej, do świadomości młodych ludzi, którzy są przyszłością naszego kraju, by szerzej patrzyli na problem dostępu do żywności, głodu, dostępu do edukacji, godnych warunków sanitarnych, praw człowieka – tłumaczy. Zadaniem całego przedsięwzięcia jest wykształcenie u młodzieży postaw solidarności z mieszkańcami krajów Południa oraz uświadomienie, że jesteśmy współodpowiedzialni za zachodzące w świecie zjawiska. Kształtowanie postaw humanitarnych i wzbudzanie społecznej wrażliwości jest podstawą do budowania sprawiedliwych stosunków międzyludzkich na całym świecie.

- Udział uczniów w projekcie doskonale wpisuje się w ideę szkoły otwartej, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata - podkreśla dr Rafał Otręba, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. - To również szansa na kształtowanie postaw altruistycznych i okazja na promowanie idei wolontariatu - dodaje.

- Od środy wraz z dwoma licealistami uczestniczę w trzydniowym szkoleniu w Ośrodku Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej. Po otrzymaniu instrukcji młodzież utworzy Klub Szkoły Humanitarnej, w ramach którego przygotuje projekt z zakresu edukacji globalnej - informuje Piotr Biesiada, koordynator projektu.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013. Jego nadrzędnym celem będzie zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności oraz uświadomienie im ich roli w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego świata. Więcej informacji o projektach realizowanych przez Polską Akcję Humanitarną, również o Szkole Humanitarnej znajdziecie Państwo na stronie www.pah.org.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter