Header decorative image
Kir Żałobny

Szkody będą naprawiane

Szkody będą naprawiane

58 mln zł ma pochłonąć w tym roku likwidacja szkód górniczych. To niemal dwa razy więcej niż przed rokiem. Najwięcej środków, bo aż 45 mln zł, wyłoży kopalnia Ruda. Z tych pieniędzy w Rudzie Śląskiej wyremontowanych ma zostać ponad 600 obiektów, m.in. naprawiona będzie kanalizacja w ul. Wyzwolenia, nawierzchnia ul. ks. Niedzieli, a także budynek Zespołu Szkół nr 5 oraz wiele budynków mieszkalnych. Rozpocząć się także ma likwidacja zalewiska w rejonie osiedla tzw. „niebieskich dachów” w Bykowinie.

- Górnictwo było, jest i będzie związane z Rudą Śląską. Jakby nie było, nasze miasto jest największą gminą górniczą w Unii Europejskiej. Nie da się ukryć, że nieodłącznym skutkiem ubocznym eksploatacji górniczej są zmiany widoczne na powierzchni, czyli uszkodzenia infrastruktury miejskiej czy prywatnej. Są one usuwane przez górnictwo, nas natomiast cieszy to, że w tym roku środków na ten cel wyasygnowanych będzie zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku – podkreśla wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Tegoroczne zamierzenia w zakresie likwidacji szkód górniczych przez trzy zakłady należące do kopalni Ruda przedstawione zostały podczas ostatniego posiedzenia zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. – Dzięki tym cyklicznym spotkaniom możemy się dowiedzieć, jak i gdzie dokonywana jest eksploatacja górnicza oraz jakie niesie za sobą skutki na powierzchni. Tu również przedstawiane są rozwiązania jak z tymi zmianami radzić i w jak największym stopniu przed nimi chronić – tłumaczy Krzysztof Mejer.

W Rudzie Śląskiej niewątpliwie skutki eksploatacji górniczej swoje odzwierciedlenie mają przede wszystkim w zachwianych stosunkach wodnych na terenie miasta. Dotyczy to głównie Potoku Bielszowickiego, który przepływa przez miasto. Eksploatacja górnicza na terenie miasta sprawiła, że w kilku miejscach powstały miejsca zagrożone podtopieniami. W ciągu ostatnich lat podjętych zostało wiele działań, by sytuację tę unormować. W tym roku, zgodnie z zapowiedzią, uszczelniane na odcinku blisko 400 m będą obwałowania Potoku Bielszowickiego w rejonie ul. Kokota. Ponadto w drugiej połowie tego roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z likwidacją zalewiska w rejonie osiedla „niebieskich dachów” w Bykownie. Jak informuje strona górnicza, obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową i zarazem zrealizuje przedsięwzięcie.

W tym roku na naprawę szkód górniczych w mieście /ponad 600 obiektów/ kopalnia Ruda zamierza przeznaczyć ponad 45 mln zł. Najwięcej, bo blisko 20 mln zł, wyda Ruch Pokój. Oprócz wymienionych już wcześniej inwestycji, które związane są z regulacją zachwianych stosunków wodnych, należy wymienić m.in. naprawę kanalizacji w ul. Wyzwolenia, remont nawierzchni ul. ks. Niedzieli, naprawę budynku Zespołu Szkół nr 5, rektyfikację budynków przy ul. Jankowskiego 12-12b, ul. Lecha 8 oraz ul. Borówkowej. Ponadto remontowanych będzie wiele innych budynków mieszkalnych.

W ubiegłym roku trzy zakłady górnicze kopalni Ruda na likwidację szkód przeznaczyły 27,2 mln zł.

Z kwoty tej wyremontowano blisko 500 obiektów, m.in. przeprowadzono remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, zakończono przebudowę ul. Bielszowickiej, przeprowadzono rektyfikację budynków przy ul. Bielszowickiej 112, 114, ul. Kochłowickiej 50, Kaszubskiej 14, naprawiono nawierzchnię ul. Na Piaski.

Do usuwania skutków eksploatacji górniczej zobowiązana jest również Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia. W 2016 r. na naprawę szkód po byłym Ruchu „Wirek” wydatkowano 6,7 mln zł. Natomiast planowane koszty usuwania szkód górniczych w tym roku spółka szacuje na ok. 4,5 mln zł. Po zmianach, jakie nastąpiły w ostatnim roku w górnictwie, do likwidacji szkód górniczych zobowiązana jest również Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., która od 1 stycznia 2017 r. przejęła część dawnej Kopalni „Pokój”. W programie likwidacji kopalni na lata 2017 – 2022 ujęte zostały również środki na naprawę szkód górniczych w wysokości 27 mln zł, z czego w tym roku wydatkowana ma zostać kwota 7,5 mln zł.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia br. Katowicki Holding Węglowy S.A., a co za tym idzie dotychczasowa kopalnia Wujek z Ruchem Śląsk, są częścią Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

W ubiegłym roku kopalnia na terenie Rudy Śląskiej na usuwanie szkód górniczych przeznaczyła 0,6 mln zł. W tym roku ma to być 1 mln zł.

Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska tworzą przedstawiciele władz miasta, Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej, zakładów górniczych należących do KWK Ruda, a także oddziału KWK Wujek Ruch Śląsk. Spotkania odbywają się dwa razy do roku. Do tej pory odbyły się 23 takie spotkania.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, zatrudnia 6 470 osób z czego 5 112 „pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2 879 osób, w tym 2 271 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba zatrudnionych jest 2 349 pracowników, z czego 1 774 „pod ziemią”. Najmniejsze zatrudnienie jest w Ruchu Pokój. Tutaj zatrudnione są 1 242 osoby, w tym 1 067 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km², w tym ponad polowa, bo 57 km² stanowi obszar Ruchu Halemba.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter