Header decorative image
Kir Żałobny

"Szkice Śląska"

"Szkice Śląska"

Już w najbliższy wtorek /22 stycznia br./ o godz. 17.15 w Śląskiej Telewizji Miejskiej wyemitowany zostanie premierowy odcinek „Szkiców Śląska”. W programie młoda śląska artystka – Barbara Prandzioch – będzie ilustrowała perełki rudzkiej architektury. Każdy z odcinków rudzkiego cyklu poświęcony zostanie poszczególnym dzielnicom Rudy Śląskiej. W pierwszym z nich zilustrowane zostaną zabytki Nowego Bytomia – kościół św. Pawła, kamienice wokół placu Jana Pawła II, wieża ciśnień oraz wielki piec Huty Pokój.

- W Rudzie Śląskiej można odnaleźć esencję śląskości w każdym wymiarze – mówi Barbara Prandzioch, autorka „Szkiców Śląska”. – W pierwszym odcinku rudzkiego cyklu naszkicuję dla widzów najciekawsze obiekty Nowego Bytomia, gdzie odnalazłam wiele przykładów wspaniałej architektury. Dziś nie można w to uwierzyć, że przez wiele stuleci tereny te były porośnięte gęstymi lasami – dodaje.

Program „Szkice Śląska” emitowany będzie we wtorek, 22 stycznia br., premiera o godz. 17:15, powtórki o godz. 20:00, 23:00, 02:00, 07:00, 10:00 i 13:00. Kolejne premierowe odcinki rudzkiego cyklu „Szkiców Śląska” widzowie będą mogli zobaczyć 19. lutego, 19. marca, 16. kwietnia, 14. maja, 11. czerwca, 09. lipca, 06. sierpnia 03. września, 01. października, 12. listopada i 10 grudnia.

Śląska Telewizja Miejska dostępna jest w analogowej ofercie VECTRA S.A. Rudzkie odcinki „Szkiców Śląska” będzie można też zobaczyć na stronie ŚTM www.tvstm.pl oraz na naszym portalu w zakładce „Ruda Śląska w obiektywie”.

- „Szkice Śląska” cieszą się dużym zainteresowaniem widzów – komentuje Sonia Kwaśny, sekretarz redakcji ŚTM. - W programie przedstawiane są architektoniczne perełki, na które często nie zwracamy uwagi. W interesujący sposób opisywana jest również historia powstania zabytków i ich aktualne przeznaczenie - dodaje.

Rudzki cykl „Szkiców Śląska” jest częścią kampanii promocyjnej Rudy Śląskiej pod nazwą „Atrakcyjna Ruda”. Jedna z jej odsłon poświęcona jest rudzkim zabytkom. W minioną środę rudzcy urzędnicy rozpoczęli konsultacje, mające na celu wyłonienie obiektów, które zdaniem mieszkańców powinny promować miasto. - Ruda Śląska  naprawdę ma się czym pochwalić. Chcemy zapytać naszych mieszkańców, które z rudzkich zabytków są tymi najbardziej reprezentatywne i które mogą być wizytówką miasta – mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Prowokując dyskusję o zabytkach wpisujemy się też w działania województwa, mające na celu promocję śląskich obiektów poprzemysłowych i rozwój turystyki industrialnej – dodaje.

Zabytkami, na które mogą glosować mieszkańcy, są zarówno budynki sakralne, jak i dawne osiedla robotnicze, budynki użyteczności publicznej, kapliczki oraz zabudowania industrialne. Swojego wyboru dokonać można na facebooku (profil „Zabytkowa Ruda”), gdzie zostały przedstawione zdjęcia 35 obiektów wraz z krótkimi opisami. Głosy oddawać można również za pośrednictwem e-maili oraz poprzez wrzucanie specjalnych kuponów do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. O szczegółach kampanii informuje ostatni numer „Wiadomości Rudzkich” w samorządowej wkładce „Rudzki Informator Samorządowy”. Plebiscyt potrwa do końca marca, wtedy też wybranych zostanie 12 obiektów, które otrzymają najwięcej głosów i będą promowały miasto.

W rudzkiej ewidencji zabytków znajdują się 2144 obiekty. Podstawowe dane i informacje dotyczące każdego z nich odnaleźć można na stronie internetowej miejskiego konserwatora zabytków www.mkzruda.pl Każda z kart oprócz adresu danego zabytku zawiera jego zdjęcia oraz informacje o zakresie i formie ochrony konserwatorskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter